Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen

11 Toegestane handelingen tijdens tijdelijke opslag

Gedurende de tijdelijke opslag mogen de goederen uitsluitend behandelingen ondergaan die noodzakelijk zijn om ze in ongewijzigde staat te behouden, zonder dat de presentatie of de technische kenmerken ervan worden gewijzigd. Andere handelingen mogen niet worden uitgevoerd op goederen in tijdelijke opslag. Moeten toch andere handelingen worden uitgevoerd dan moeten de goederen eerst de daartoe geëigende douanebestemming krijgen.
artikel 52 CDW