Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

100.00.00 Toelichting op het afsluiten van Memoranda of Understanding / Convenanten

1 Toelichting op het afsluiten van Memoranda of Understanding / Convenanten

1.1 Algemeen

In dit onderdeel C zijn de drie soorten Memoranda of Understanding / Convenanten opgenomen.

In onderdeel 100.00.00 zijn opgenomen memoranda of understanding welke worden afgesloten met andere lid-staten.

In onderdeel 110.00.00 zijn opgenomen memoranda of understanding welke met andere overheidsdiensten worden gesloten.

In onderdeel 120.00.00 zijn opgenomen de memoranda of understanding / convenanten welke met het overkoepelende bedrijfsleven en het individuele bedrijfsleven wordt afgesloten.

Naar boven