Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

23.00.00 Uitklaring

5 Controlemaatregel tijdelijke uitvoer

In dit hoofdstuk worden de communautaire bepalingen besproken die voorzien in een controlemaatregel voor communautaire goederen die tijdens het vervoer van de ene plaats binnen de EU naar een andere plaats in de EU het douanegebied van de EU tijdelijk verlaten.
(artikel 843 TVo.CDW)

Naar boven

5.1 Algemeen

De controlemaatregel is van toepassing op communautaire goederen die niet onder een douaneregeling zijn gebracht en waarvan het verlaten van of de uitvoer uit het douanegebied van de EU:

  • is verboden

  • is onderworpen aan beperkingen

  • is onderworpen aan een recht of andere heffing bij uitvoer

De controlemaatregel bestaat uit de verplichting tot het gebruik van een controle-exemplaar T5.
(artikel 843 lid 3 TVo.CDW)

Nadere bepalingen over het gebruik van het controle-exemplaar T5 zijn opgenomen in onderdeel 14.30.00 van dit Handboek.

De controlemaatregel (het gebruik van een controle-exemplaar T5) geldt niet voor:

  1. goederen die ten uitvoer worden aangegeven en waarvoor aan het kantoor van uitvoer het bewijs wordt geleverd dat dat ontheffing is verleend van de voor deze goederen geldende beperkingen, dat de verschuldigde rechten of heffingen zijn betaald of dat de goederen op grond van hun status het douanegebied van de EU zonder verdere formaliteiten mogen verlaten

  2. goederen die rechtstreeks per luchtvaartuig worden vervoerd dat geen tussenlanding maakt buiten het douanegebied van de EU of per schip dat een lijndienst onderhoudt in de zin van artikel 313bis TVo.CDW
    (artikel 843 lid 1 TVo.CDW)

Er worden twee situaties onderkend waarin een controle-exemplaar T5 moet worden opgemaakt:

  1. Goederen die onder een andere douaneregeling dan de regeling communautair douanevervoer worden geplaatst

  2. Goederen die worden vervoerd zonder onder een douaneregeling te zijn geplaatst

Als goederen onder een andere douaneregeling dan de regeling communautair douanevervoer worden geplaatst, wordt het T5 opgesteld bij het douanekantoor waar de formaliteiten voor de verzending van de goederen worden vervuld.
Als de goederen worden vervoerd zonder onder een douaneregeling te zijn geplaatst, wordt het T5 met de goederen aangeboden bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen het douanegebied van de EU verlaten.

Artikel 843 lid 5 TVo.CDW verwijst voor het geval er zekerheid moet worden gesteld naar 912ter lid 2 TVo.CDW. Uit dat artikel volgt dat de zekerheid moet worden gesteld bij het douanekantoor dat het T5 afgeeft of bij een ander kantoor dat daartoe is aangewezen door de lidstaat waaronder dat kantoor ressorteert en volgens de bij de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan, door de autoriteiten van de lidstaat gestelde voorwaarden.

(artikel 912ter, lid 2, TVo.CDW).

Douanetoezicht op landbouwgoederen tot deze de EU hebben verlaten

Voor landbouwgoederen die met aanspraak op restitutie ten uitvoer zijn aangegeven, zijn eveneens aanvullende eisen vastgesteld, zoals het gebruik van een controle-exemplaar T5. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van onderdeel 21.01.00 van dit Handboek.

Naar boven