Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

23.00.00 Uitklaring

1 Inleiding

Dit onderdeel gaat over de formaliteiten die gelden voor goederen die het douanegebied van de Europese Unie (EU) verlaten; kortweg, de formaliteiten bij uitgaan.

 • De formaliteiten bij uitgaan zijn opgenomen in de artikelen:

 • 182bis - 183 CDW

 • 842bis - 842septies TVo.CDW

 • 5:1 Algemene douanewet

 • 6:1 - 6:5 Algemene douaneregeling

Een overzicht van de landen en gebieden die tot het douanegebied van de EU horen kunt u vinden op www.douane.nl.

(artikel 3 CDW)

De formaliteiten bij uitgaan gelden voor alle goederen die worden vervoerd naar een plaats buiten het douanegebied van de EU. Dit om toezicht te houden en vast te stellen dat deze goederen het douanegebied van de EU daadwerkelijk verlaten. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de toepassing van het nul-tarief voor de omzetbelasting, de terugbetaling van douanerechten of het uitbetalen van een landbouwrestitutie.

De formaliteiten bij uitgaan treffen de volgende categorieën goederen:

 • communautaire goederen die ten uitvoer zijn aangegeven en met een schip of luchtvaartuig uitgaan

 • niet-communautaire goederen die worden wederuitgevoerd na geplaatst te zijn geweest onder de economische douaneregeling douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht of tijdelijke invoer en met een schip of luchtvaartuig uitgaan

 • goederen die zijn geplaatst onder de douaneregeling douanevervoer met als eindbestemming een plaats buiten de EU

 • actieve vervoermiddelen (schepen en luchtvaartuigen) waarmee goederen het douanegebied van de EU verlaten

 • niet-communautaire goederen die het douanegebied van de EU zijn binnengekomen en zonder te zijn gelost het douanegebied met hetzelfde vervoermiddel weer verlaten

De formaliteiten bij uitgaan omvatten alle formaliteiten die moeten worden vervuld vanaf het moment dat de Douane, na verificatie van een aangifte ten uitvoer of een aangifte voor wederuitvoer, de goederen heeft vrijgegeven voor uitvoer of wederuitvoer tot het moment waarop de goederen het douanegebied van de EU daadwerkelijk hebben verlaten.
Als er een summiere aangifte is gedaan, omvatten de formaliteiten bij uitgaan alle formaliteiten die moeten worden vervuld vanaf het moment dat die aangifte is gedaan tot het moment waarop de goederen het douanegebied van de EU daadwerkelijk hebben verlaten.

De formaliteiten bij uitgaan bestaan in hoofdlijn uit:

 • het doen van een aangifte voor een douaneregeling of voor de douanebestemming wederuitvoer

  • als een douaneaangifte niet wettelijk verplicht is, moet een summiere aangifte worden gedaan

   • als de Douane dit toestaat, mag in plaats van een summiere aangifte, een kennisgeving worden gedaan

 • het aanbrengen van de goederen bij het kantoor van uitgang

 • het indienen van een aangifte ten uitklaring bij het kantoor van uitgang

 • het verlaten van het douanegebied van de EU

Als de goederen het douanegebied van de EU hebben verlaten, eindigt het douanetoezicht.
(artikelen 37 lid 2 en 59 lid 2 CDW)

Voor goederen die uitsluitend door de territoriale wateren of het luchtruim van het douanegebied worden vervoerd zonder dat er een tussenstop wordt gemaakt in dit gebied, hoeft bij het verlaten van het douanegebied van de EU geen douaneaangifte, summiere aangifte of kennisgeving te worden gedaan. Voor deze goederen hoeven geen formaliteiten bij uitgaan te worden vervuld.
(artikel 182bis lid 1 CDW)

Doordat Nederland geen landgrenzen met derde landen heeft, verlaten goederen vanuit Nederland het douanegebied van de EU vrijwel altijd over zee of door de lucht. Uitzonderingen hierop vormen het uitgaan door een pijpleiding (gas) of een elektriciteitsleiding (elektriciteit).

In dit onderdeel wordt niet ingegaan op de wijze waarop en de douaneregeling of -bestemming waaronder de goederen bij het kantoor van uitgang zijn aangebracht (uitvoer, douanevervoer, wederuitvoer enzovoort). Voor de procedures van plaatsing en de werkzaamheden van de Douane die daaraan verbonden zijn wordt verwezen naar de onderdelen van dit Handboek die hier specifiek betrekking op hebben.