Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.50.00 Vereenvoudigde procedures

1 Inleiding

Om goederen onder een douaneregeling te plaatsen of om goederen weder uit te voeren na geplaatst te zijn geweest onder een economische douaneregeling moet een douaneaangifte worden gedaan. De normale procedure om een douaneaangifte te doen en uitleg van verschillende begrippen die hiermee verband houden (zoals aanbrengen, vrijgave, verificatie, etc) staan beschreven in onderdeel 12.00.00 van dit Handboek. Het CDW kent drie mogelijkheden om de aangifteprocedure te vereenvoudigen.

Soort vereenvoudiging Toelichting

Onvolledige aangifteprocedure

De aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling hoeft:

  • bepaalde vermeldingen niet te bevatten, of

  • bepaalde bescheiden hoeven niet bij de aangifte gevoegd te zijn

Vereenvoudigde aangifteprocedure

In plaats van een normale aangifte wordt een handelsdocument of administratief document overgelegd, met daarbij een verzoek tot plaatsing onder een douaneregeling.

Domiciliëringsprocedure

De aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling gebeurt door inschrijving van de goederen in de administratie.

(artikel 76 CDW, jo. artikel 253 TVoCDW)

In dit onderdeel worden de in de tabel opgenomen vereenvoudigde procedures behandeld. U kunt ook globaal lezen waar de vereenvoudigingen uit bestaan.

Tenzij bij de diverse soorten vereenvoudigingen een specifieke uitzondering wordt gemaakt, gelden bij alle vereenvoudigingen dezelfde eisen als voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling bij de normale aangifteprocedure (artikel 62 tot en met 75 CDW).

Ook VGEM bepalingen bij plaatsing onder een douaneregeling moeten gewoon worden toegepast bij de vereenvoudigde procedures.

De vereenvoudigingen mogen niet tot gevolg hebben dat de Douane de grip op de goederen en de aangiften verliest.

In de regel moeten de onvolledige aangifte, de vereenvoudigde aangifte en de inschrijving in de administratie (domiciliëringsprocedure) worden aangevuld met een zogenaamde aanvullende aangifte. Een aanvullende aangifte kan een algemeen, periodiek of samenvattend karakter hebben. De aanvullende aangifte vormt één geheel met de onvolledige aangifte, de vereenvoudigde aangifte of de inschrijving in de administratie. De aangifte is geldig vanaf de datum van aanvaarding van de onvolledige of vereenvoudigde aangifte. Bij de domiciliëringsprocedure wordt de inschrijving van de goederen in de administratie gelijkgesteld aan aanvaarding van de aangifte. Dit betekent dat bij de domiciliëringsprocedure de aangifte geldig is vanaf het moment van inschrijven in de administratie.

Voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifteprocedure en de domiciliëringsprocedure is een vergunning van de Douane noodzakelijk.