Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.50.00 Vereenvoudigde procedures

6 Tariefcontingenten en tariefpreferenties bij vereenvoudigde procedures

6.1 Tariefcontingenten

6.1.1 Vereenvoudigde aangifteprocedure

Het verzoek om toepassing van een tariefcontingent kan op één van de hierna genoemde momenten bij de Douane worden ingediend:

 • bij het doen van de vereenvoudigde aangifte

 • bij het doen van de aanvullende aangifte

Aanvraag tariefcontingent op moment van vereenvoudigde aangifte

Wil de vergunninghouder vereenvoudigde aangifteprocedure bij het doen van de vereenvoudigde aangifte aanspraak maken op een tariefcontingent dan moet hij achtereenvolgens:

 • Op de voorkant van de vereenvoudigde aangifte de clausule "Verzoek om toepassing tariefcontingent" plaatsen.

 • De gegevens vermelden die nodig zijn om het contingent te kunnen aanvragen; als een certificaat vereist is, moet dit bij de vereenvoudigde aangifte worden gevoegd.

U verwerkt de aanvraag voor het tariefcontingent. Ga daarbij als volgt te werk:

 1. Gebruik de taak tariefcontingent, onderdeel machtiging aanvragen, van Douane Sagitta Invoer (DSI).

 2. Vul de soort van het tariefcontingent in.

  Een aanvraag voor een contingent kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Ook is het mogelijk dat het contingent is uitgeput. U ontvangt over het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van het tariefcontingent bericht uit DSI. Licht de vergunninghouder in over het al dan niet toekennen van het tariefcontingent door middel van het bericht “afhandeling tariefcontingent” uit DSI.
 3. Bewaar dit bericht en het eventuele certificaat bij de vereenvoudigde aangifte.

Op de aanvullende aangifte vermeldt de vergunninghouder: "Tariefcontingent aangevraagd d.d. ....". Als de aanvullende aangifte periodiek mag worden gedaan, zet hij deze vermelding bij de desbetreffende aangifteregel / -gegevens. In deze situatie mag uit hoofde van de aanvullende aangifte geen tariefcontingent meer worden aangevraagd. In de gevallen dat de aanvullende aangifte via DSI wordt verwerkt mag de vergunninghouder de code, waarmee normaal gesproken het tariefcontingent wordt aangevraagd, niet invullen. Dit voorkomt dat het contingent twee keer wordt aangevraagd. Het bedrag aan rechten moet in deze situatie handmatig in de aanvullende aangifte worden vastgesteld.

Aanvraag tariefcontingent op moment van aanvullende aangifte

Wordt de aanvullende aangifte via DSI gedaan, dan wordt in de aanvullende aangifte de code vermeldt waarmee het tariefcontingent wordt aangevraagd. De aanvraag en toekenning van het tariefcontingent wordt volledig automatisch door DSI afgehandeld, de aanvullende aangifte wordt vervolgens handmatig afgedaan.

Wordt de aanvullende aangifte periodiek gedaan, dan moet de vergunninghouder van de vereenvoudigde aangifteprocedure achtereenvolgens:

 • In de aanvullende aangifte de clausule "Verzoek om toepassing tariefcontingent" bij de betreffende aangifteregel / -gegevens plaatsen

 • De gegevens vermelden die nodig zijn om het contingent te kunnen aanvragen; als een certificaat vereist is, moet dit bij de aanvullende aangifte worden gevoegd

U verwerkt de aanvraag voor het tariefcontingent. Ga daarbij als volgt te werk:

 1. Gebruik de taak tariefcontingent, onderdeel machtiging aanvragen, van Douane Sagitta Invoer (DSI).

 2. Vul de soort van het tariefcontingent in.

  Een aanvraag voor een contingent kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Ook is het mogelijk dat het contingent is uitgeput. U ontvangt over het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van het tariefcontingent bericht uit DSI. Licht de vergunninghouder in over het al dan niet toekennen van het tariefcontingent door middel van het bericht “afhandeling tariefcontingent” uit DSI.
 3. Bewaar dit bericht en het eventuele certificaat bij de vereenvoudigde aangifte.

Naar boven

6.1.2 Domiciliëringsprocedure

Het verzoek om toepassing van een tariefcontingent kan op één van de hierna genoemde momenten bij de Douane worden ingediend:

 • na het doen van de inschrijving in de administratie van vergunninghouder

 • bij het doen van de aanvullende aangifte

Aanvraag tariefcontingent op moment van inschrijving

Wil de vergunninghouder domiciliëringsprocedure brengen in het vrije verkeer na de inschrijving aanspraak maken op een tariefcontingent, dan moet hij achtereenvolgens:

 • Een verzoek om toepassing tariefcontingent in enkelvoud indienen op het douanekantoor waar naderhand de aanvullende aangifte zal worden ingediend

 • In het verzoek de gegevens vermelden die nodig zijn om het contingent te kunnen aanvragen; als een certificaat vereist is, moet dit bij het verzoek worden gevoegd

U verwerkt de aanvraag voor het tariefcontingent. Ga daarbij als volgt te werk:

 1. Gebruik de taak tariefcontingent, onderdeel machtiging aanvragen, van Douane Sagitta Invoer (DSI).

 2. Vul de soort van het tariefcontingent in.

  Een aanvraag voor een contingent kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Ook is het mogelijk dat het contingent is uitgeput. U ontvangt over het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van het tariefcontingent bericht uit DSI. Licht de vergunninghouder in over het al dan niet toekennen van het tariefcontingent door middel van het bericht “afhandeling tariefcontingent” uit DSI.
 3. Bewaar dit bericht en het eventuele certificaat bij de vereenvoudigde aangifte.

De aanvullende aangifte wordt ingevuld overeenkomstig de aanwijzingen die in de Informatiebrochures voor geautomatiseerde opgaven alsmede in de Brochure periodieke schriftelijke aanvullende aangifte in het vrije verkeer brengen zijn opgenomen over tariefcontingenten. De aanvullende aangifteregels die betrekking hebben op aangevraagde of nog aan te vragen tariefcontingenten worden ingevuld als ware het tariefcontingent verleend.

Aanvraag tariefcontingent op moment van aanvullende aangifte

Wordt de aanvullende aangifte periodiek gedaan, dan moet de vergunninghouder van de domiciliëringsprocedure brengen in het vrije verkeer achtereenvolgens:

 • Gelijktijdig met de aanvullende aangifte een verzoek om toepassing tariefcontingent in enkelvoud indienen.

 • In het verzoek de gegevens vermelden die nodig zijn om het contingent te kunnen aanvragen; als een certificaat vereist is, moet dit bij het verzoek worden gevoegd.

 • De aanvullende aangifteregels die betrekking hebben op aangevraagde of nog aan te vragen tariefcontingenten worden ingevuld als ware het tariefcontingent verleend.

U verwerkt de aanvraag voor het tariefcontingent. Ga daarbij als volgt te werk:

 1. Gebruik de taak 125 tariefcontingent, onderdeel machtiging aanvragen, van DSI.

 2. Vul de soort van het tariefcontingent in.

  Een aanvraag voor een contingent kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Ook is het mogelijk dat het contingent is uitgeput. U ontvangt over het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van het tariefcontingent bericht uit DSI. Licht de vergunninghouder in over het al dan niet toekennen van het tariefcontingent door middel van het bericht “afhandeling tariefcontingent” uit DSI.

 3. Bewaar dit bericht en het eventuele certificaat bij de vereenvoudigde aangifte.

Als om toepassing van een tariefcontingent wordt verzocht moet het vereiste preferentiële oorsprongsbescheid aanwezig te zijn. Als het bescheid ontbreekt kan een onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel worden ingediend. Vóórdat tot een aanvraag van het tariefcontingent kan worden overgegaan moet eerst het ontbrekende oorsprongsbescheid worden overgelegd. In de onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel moet de aangever de heffingsgegevens vermelden als ware het contingent verleend en moet zekerheid aanwezig zijn voor het verschil tussen het bedrag aan douanerechten berekend volgens het preferentiële tarief en het bedrag berekend volgens het gewone tarief.

Naar boven

6.2 Tariefpreferenties

Voor een vergunning vereenvoudigde aangifte brengen in het vrije verkeer of een vergunning domiciliëringsprocedure voor het brengen in het vrije verkeer in combinatie met een periodieke aanvullende aangifte wordt voor de controle op tariefpreferenties onderscheid gemaakt naar de wijze waarop de aanvullende aangifte wordt ingediend (schriftelijk of elektronisch).

Vereenvoudigde aangifteprocedure en domiciliëringsprocedure met schriftelijke periodieke aanvullende aangifte

De vergunninghouder zendt bij de schriftelijke periodieke aanvullende aangifte het vereiste oorsprongscertificaat mee.

Als om toepassing van een tariefpreferentie wordt verzocht moet het vereiste preferentiële oorsprongsbescheid aanwezig zijn.

Als het bescheid ontbreekt op het moment dat de vereenvoudigde aangifte of de inschrijving in de administratie wordt gedaan dan kan een onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel worden ingediend. In de onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel moet de aangever de heffingsgegevens vermelden als ware de preferentie verleend en moet zekerheid aanwezig zijn voor het verschil tussen het bedrag aan douanerechten berekend volgens het preferentiële tarief en het bedrag berekend volgens het gewone tarief. Binnen de daarvoor gestelde termijn moet het betreffende preferentiële certificaat worden overgelegd.

U doet dan het volgende:

 • Op het moment dat het preferentiële bescheid wordt overgelegd, voegt u dit bij de aanvullende aangifte.

De aanvullende aangifte moet voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de Brochure periodieke schriftelijke aanvullende aangifte in het vrije verkeer brengen (zie DouaneNet) die de informatie bevat over de schriftelijke aanvullende aangifte.

Vereenvoudigde aangifteprocedure en domiciliëringsprocedure met geautomatiseerde periodieke aanvullende aangifte

Bij de geautomatiseerde periodieke aangifte gelden de volgende bepalingen voor preferentiële oorsprongsbescheiden:

 • Op het moment van de vereenvoudigde aangifte of van de inschrijving in de bedrijfsadministratie moeten de bescheiden in het bezit van de vergunninghouder zijn en op verzoek door hem worden overgelegd.

 • De bescheiden moeten in de bedrijfsadministratie van de vergunninghouder te worden bewaard.

U gaat als volgt te werk:

 • Beoordeel met behulp van de GPA applicatie (programma ACS) of de vergunninghouder de juiste tariefinformatie in de geautomatiseerde aanvullende aangifte heeft opgenomen

Ontbreekt het bescheid op het moment dat de vereenvoudigde aangifte of de inschrijving in de administratie wordt gedaan dan kan een onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel worden ingediend. In de onvolledig ingevulde aanvullende aangifteregel moet de aangever de heffingsgegevens vermelden als ware de preferentie verleend en moet zekerheid aanwezig te zijn voor het verschil tussen het bedrag aan douanerechten berekend volgens het preferentiële tarief en het bedrag berekend volgens het gewone tarief. Binnen de daarvoor gestelde termijn moet de aangever het kantoor waar de aanvullende aangifte wordt ingediend een schriftelijke kennisgeving doen van het feit dat hij het betreffende preferentiële certificaat in zijn administratie heeft opgenomen.

De aanvullende aangifte moet voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de informatiebrochure die betrekking heeft op de geautomatiseerde periodieke aangifte.

Naar boven