Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

26 Bijlage 11. Verstrekking certificaatnummer ten behoeve van douanevervoer door toegelaten afzender

     

>

Belastingdienst

Postbus <nummer> <Postcode> <Plaats>

<naam aangever>
<naam contactpersoon>
<postadres aangever>
<POSTCODE> <PLAATS AANGEVER>

Douane <Regio>

<Kantoornaam>

Telefoon <telefoonnummer>
Telefax <telefaxnummer>
<naam afdelingsteam>
Doorkiesnummer <doorkiesnummer>

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk
<douanenummer>

Betreft
Verstrekking certificaatnummer ten behoeve van douanevervoer.

Geachte heer/mevrouw,

Om bij de aanbieding van een aangifte voor communautair- en gemeenschappelijk douanevervoer aan te kunnen tonen dat u voor de regeling douanevervoer een doorlopende zekerheid heeft gesteld, moet u - in de standaardprocedure - bij het douanekantoor van vertrek een origineel certificaat van doorlopende zekerheid kunnen overleggen.

Naast de vergunning tot het stellen van doorlopende zekerheidstelling beschikt u over een vergunning voor een vereenvoudigde procedure, waarbij het u, als toegelaten afzender, is toegestaan om de documenten zelf af te geven.

Zoals met u overeengekomen wordt het certificaat van doorlopende zekerheidstelling niet aan u afgegeven omdat u de aangiften voor communautair- en gemeenschappelijk douanevervoer uitsluitend afgeeft op grond van uw vergunning "toegelaten afzender".

Bij de afgifte van aangiften voor communautair- en gemeenschappelijk douanevervoer gelden voor u de volgende verplichtingen:
In vak 50 van elke aangifte voor communautair- en gemeenschappelijk douanevervoer moet u bij "Nr." uw douanenummer (elfcijferig) vermelden.

In vak 52 van de aangiften dient u het volgende te vermelden:
Code: 1
Nummer van het certificaat <nummer>
Kantoor van zekerheidstelling: <onderdeel>

Deze brief, of een kopie hiervan, moet u hechten aan bijlage 2 van de vergunning.

< vrije tekst> b.v. Het bedrag van de huidige zekerheid kan worden gehandhaafd

Hoogachtend,

Belastingdienst/Douane <Regio/kantoor>

de ontvanger
namens deze

<gemandateerde>