Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

27 Bijlage 12. Aanbieding blanco certificaat van (ontheffing van) doorlopende zekerheidstelling

     

>

Belastingdienst

Postbus <nummer> <Postcode> <Plaats>

<naam aangever>
<naam contactpersoon>
<postadres aangever>
<POSTCODE> <PLAATS AANGEVER>

Douane <Regio>

<Kantoornaam>

Telefoon <telefoonnummer>
Telefax <telefaxnummer>
<naam afdelingsteam>
Doorkiesnummer <doorkiesnummer>

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk
<douanenummer>

Betreft
Aanbieding blanco certificaat van doorlopende zekerheidstelling

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u het certificaat van doorlopende zekerheidstelling voor het doen van aangiften voor communautair/gemeenschappelijk douanevervoer. Op dit certificaat kunt u maximaal acht personen machtigen, als u meer personen wilt machtigen, of als u om een andere reden behoefte heeft aan meerdere certificaten, dan kunt u deze bij mij aanvragen.

De kolommen 11 op de achterzijde van het certificaat moeten voorzien worden van de namen, voornamen, geboortedata en handtekeningen van de gemachtigden.

In de kolommen 12, rechts van elke gemachtigde, moet een bestuurder of een procuratiehouder namens de firma tekenen (naam, voornaam en hoedanigheid).
Deze persoon moet zelfstandig volledig bevoegd te zijn en als zodanig voor te komen op het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Wanneer u voor de invulling van bovengenoemde vakken geen gebruik maakt van een typemachine, moet u de gevraagde gegevens invullen in blokletters.

Ter controle en achterhouding voor mijn administratie moet u een recente (kopie) van de inschrijving in het handelsregister meezenden.

Na invulling van de benodigde handtekeningen op de achterzijde van het certificaat ontvang ik de bescheiden graag zo spoedig mogelijk van u terug ter verdere behandeling en registratie.

Na behandeling en verwerking ontvangt u van mij het originele geldig gemaakte certificaat.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Douane <Regio/kantoor>

de ontvanger
names deze

<gemandateerde>