Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

14 Bijlage 2. Rentevergoeding model

Belastingdienst/Douane ……………………………………………..

Uitbetaalde rentebedragen in de maand ............ jaar.........

Volgnr.

Belanghebbende

Bedrag zekerheid

B/CA boekings-nummer

Tijdvak ..-..-.. t/m ..-..-..

Bedrag rente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Totaal

Datum ....-....-........ De ontvanger,