Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

15 Bijlage 3. Verzoek om een taxatieverslag

Verzoek
Om een taxatieverslag

   

Van

In te vullen door Belastingregio

Eigenaar van de onroerende zaak

Peildatum taxatie:

Gewenste afdoeningstermijn:

Bijgevoegde bescheiden:

Aanleiding van het onderzoek:

Gegevens van de onroerende zaak:

In te vullen door Belastingregio

Waarde in het economisch verkeer:

Toelichting op het fiscale belang

Ondertekening