Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

23 Bijlage 9. Model ambtsbericht voor de vaststelling van de hoogte van de zekerheid door de inspecteur

Betreft: Nieuwe zekerheid
Verhoging zekerheid
Verlaging zekerheid
Anders

EORI-nummer (= fiscaalnummer LB / VPB):
AEO-gecertificeerd: ja/nee

Gegevens volgens (actueel) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Kamer van Koophandel:
Dossiernummer:
Rechtsvorm:
Naam:
Vestigingsadres:
Postcode en Plaats:

Postadres:
Postcode en Plaats:

Bankrekeningnummer:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
e-mailadres:

De hoogte van de zekerheid is als volgt vastgesteld:

Vergunning:

Vergunning-nummer:

Vastgesteld bedrag:

Periodieke aangiften accijns

o AGP vervaardiging minerale oliën (ACC 47) (SEED)

o AGP vervaardiging tabaksprocucten (ACC 47) (SEED)

o AGP vervaardiging alcoholhoudende producten (ACC 47) (SEED)

o AGP Opslag (ACC 47) (SEED)

o Opslag Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED)

o Productie Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED)

o Fiscale vertegenwoordiger verkoper op afstand (ACC 47) (SEED)

o Fictief AGP Bunkerhandelaar Minerale Oliën (ACC 47) (SEED)

o Fictief AGP Handelaar (ACC 47) (SEED)

o Fictief Inrichting voor Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED)

Accijns

o Geregistreerde afzender

o Geregistreerd geadresseerde (SEED)

o Fictief AGP Tussenpersoon

o Vrijstelling van accijns (artikel 65 WA)

o Vrijstelling van verbruiksbelastingen

o Anders (zie bijlage)

o AGP vervaardiging minerale oliën (ACC 47) (SEED)

o AGP vervaardiging tabaksprocucten (ACC 47) (SEED)

o Anders (zie bijlage)

o Beschikking vaststelling zekerheid verzonden (artikel 58 WA) en afschrift bijgevoegd

SUB-totaal

Periodieke aangiften invoer

o Domiciliëringsprocedure invoer (DO 39)

o Aanvullende zekerheid Domiciliëringsprocedure invoer

Opslag

o Ruimte voor tijdelijke opslag administratievoering door RTO-beheerder

o Ruimte voor tijdelijke opslag administratievoering door Douane

o Entrepot type C

o Entrepot type C grensoverschrijdend

o Entrepot type D

o Entrepot type D grensoverschrijdend

o Entrepot type E

o Entrepot type E grensoverschrijdend

o Entrepot type E/D

o Entrepot type E/D grensoverschrijdend

o Anders (zie bijlage)

Vervoer communautair/gemeenschappelijk

o Doorlopende zekerheid/ ontheffing voor goederen zonder verhoogd frauderisico

o Doorlopende zekerheid voor goederen met een verhoogd frauderisico

Invoer met gehele of gedeeltelijke vrijstelling

o Vereenvoudigde aangifte ten invoer

o Actieve veredeling schorsing (AVS)

o Actieve veredeling schorsing (AVS) grensoverschrijdend

o Passieve veredeling (Nederland)

o Passieve veredeling (grensoverschrijdend)

o Tijdelijke invoer (Nederland)

o Tijdelijke invoer (grensoverschrijdend)

o Behandeling onder douanetoezicht (Nederland)

o Behandeling onder douanetoezicht (grensoverschrijdend)

o Bijzondere bestemming (Nederland)

o Anders (zie bijlage)

o Beschikking vaststelling zekerheid verzonden (artikel 4 CDW, lid 5) en afschrift bijgevoegd

Sub-totaal

o Aangiften voor het vrije verkeer (schriftelijk/electronisch)

o Uitstelregeling inzake de maandbetalingen DSI

o Aanvullende zekerheid DSI*

o Anders (zie bijlage)

Sub-totaal

Totaal te stellen zekerheden

* activiteit zekerheid voor de uitstelregeling inzake de maandbetalingen en aanvullende zekerheid DSI wordt formeel vastgesteld door de ontvanger (zie hoofdstuk 9 van dit onderdeel).

DO 39: wordt geselecteerd voor de aangifte Opgaaf belasting bij invoer

ACC 47: wordt geselecteerd voor de aangifte Accijns/verbruiksbelastingen

SEED: wordt geselecteerd voor de toepassing System for Exchange of Excise Data

 

Plaats:

Datum:

namens de inspecteur,

(Naam gemandateerde + handtekening)

Belastingdienst/Douane/………………..