Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

5 Vervoer op TIR carnet: Kantoor van bestemming gelegen in Nederland

5.1 Procedure aftekening TIR carnet en onregelmatigheden bij kantoor van bestemming

5.1.1 Procedure aftekening TIR carnet en onregelmatigheden bij kantoor van bestemming

Wanneer goederen die worden vervoerd in het kader van een TIR-operatie bij het douanekantoor van bestemming aankomen, moet de vervoerder of de houder van de regeling het volgende aanbrengen:

 • de goederen;

 • het motorvoertuig, de vervoerscombinatie of de container;

 • het TIR carnet;

 • het MRN of begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid (TAD/TSAD); en

 • de door het douanekantoor van bestemming gevraagde informatie.

(artikel 278, lid 1 UVo. DWU)

Als de vervoersbeweging een uitgaande beweging is en de goederen het douanegebied van de Unie gaan verlaten, dan is het kantoor van uitgang het kantoor van bestemming

Als op het kantoor van bestemming alle goederen, die in het TIR carnet vermeld zijn, worden gelost, handelt u als volgt:

 1. Het blad (volet) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 2. Rubriek 24: kantoor van bestemming.

 3. Rubriek 25: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 4. Rubriek 26: vermeld het complete aantal kartons (indien de te lossen partij conform is).

 5. Rubriek 27: vermeld hier het eventueel geconstateerde verschil in aantal/gewicht.

 6. Rubriek 28: handtekening, naamstempel en een afdruk van het metalen dienststempel.

  De stam (souche) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 7. Rubriek 1: naam van kantoor van bestemming.

 8. Rubriek 2: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 9. Rubriek 3: vermeld hier het daadwerkelijk aantal geloste kartons.

 10. Rubriek 4: niet invullen, dit is bestemd om aan te geven of er nieuwe verzegeling is aangebracht. Op het kantoor van bestemming is dit niet het geval.

 11. Rubriek 5: vermeld hier geconstateerde verschillen en/of onregelmatigheden. In paragraaf 5.1.3 worden enige voorbeelden gegeven.

 12. Boek het carnet-TIR in, in een register IUD 002. Vermeld het boekingsnummer in rubriek 27 van het even (groene) blad (volet) en bij rubriek 5 van de stam (souche).

 13. Nadat het TIR carnet is behandeld overeenkomstig de bovenstaande procedure moet u in NCTS de aankomst melden en de uitslag van de controle vermelden. U roept de gegevensset TIR op in NCTS door het MRN nummer in te toetsen. Het MRN nummer staat vermeld op het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid dat gehecht is aan het even blad van het TIR carnet. Onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, kantoor van bestemming normale procedure is van overeenkomstige toepassing. Het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid blijft aan het even blad van het TIR carnet gehecht en wordt tezamen met het blad uit het register IUD 002 ingezonden overeenkomstig punt 13.

 14. Stuur uiterlijk de dag volgende op de dag van aanbieding het even genummerde (groene) blad (volet + terugzendings-strookje) met een begeleidingsformulier vervoer/veiligheid naar de Belastingdienst/Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

Let op!

Worden de goederen met TIR carnet aangeboden en is het even blad van het TIR carnet voorzien van het stempelafdruk: "noodprocedure"? Dan moet u alleen het TIR carnet behandelen overeenkomstig het bovenstaande. Is er sprake van tijdelijk uitval van het systeem NCTS op het kantoor van bestemming en zijn de gegevensset TIR carnet opgenomen in het systeem NCTS? Dan moet u maatregelen treffen om de gegevensset TIR carnet op een later moment in NCTS te verwerken. Het inzenden naar Douanekantoor Zuivering moet plaatsvinden nadat de afmelding in NCTS is voltooid.

Verricht nu de onderstaande werkzaamheden voor het afmelden van het TIR-vervoer in de applicatie TIR Zuivering (Lotus Notes).

Gegevens van afmelding

Gegevens van een afgemeld TIR carnet (voorbeeld invulling)

AGS aangiftepunt nummer:

Datum aanbrengen TIR carnet:

Nummer TIR carnet:

Aangeversnummer:

Aangifte jaar:

Douaneaangifte:

Gedeeltelijk / Volledig gelost:

Onregelmatigheid Ja / Nee:

Ingenomen bladzijdenummer:

= 432 =

=05-09-2016=

= XZ 35000000 =

= 1234567 =

= 16 =Nummer opvolgend

= 7654321 =

=1 - V = ▼

=Nee = ▼

= 6 = ▼

Douane Eindhoven/kantoor Zuivering stuurt dagelijks de ontvangen gegevens door naar de NIWO. De NIWO zendt deze gegevens door naar Genève alwaar de IRU deze gegevens in de database Cute-wise plaatst.

Naar boven

5.1.2 Procedure bij meerdere kantoren van bestemming

Gedeeltelijke lossing is volgens artikel 18 van de TIR-Overeenkomst mogelijk. Het totale aantal kantoren van vertrek en kantoren van bestemming mag samen niet meer dan vier bedragen.
Als na aankomst in Nederland op het eerste kantoor van bestemming niet alle goederen, die in het carnet vermeld zijn, worden gelost, doet u het volgende:

 1. Het blad (volet) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 2. Rubriek 24: kantoor van bestemming.

 3. Rubriek 25: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 4. Rubriek 26: vermeld het complete aantal kartons (indien de te lossen partij conform is). Het complete aantal omvat de geloste partij en de partij die op het betreffende carnet verder worden vervoerd.

 5. Rubriek 27: vermeld hier het eventueel geconstateerde verschil in aantal/gewicht.

 6. Rubriek 28: handtekening, naamstempel en een afdruk van het metalen dienststempel.
  De stam (souche) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 7. Rubriek 1: naam van kantoor van bestemming.

 8. Rubriek 2: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 9. Rubriek 3: vermeld hier het daadwerkelijk aantal geloste kartons.

 10. Rubriek 4: niet invullen, dit is bestemd om aan te geven of er nieuwe verzegeling is aangebracht. Op het kantoor van bestemming is dit niet het geval.

 11. Rubriek 5: vermeld hier geconstateerde verschillen en/of onregelmatigheden. In paragraaf 5.1.3 worden enige voorbeelden gegeven. Vermeld in deze rubriek ook de volgende tekst: "voor wat betreft de in bovenstaand manifest vermelde .........colli, ........ kg, bestemd voor dit kantoor van bestemming.....".

 12. Boek het carnet-TIR in, in een register IUD 002. Vermeld het boekingsnummer in rubriek 27 van het even (groene) blad (volet) en bij rubriek 5 van de stam (souche).

 13. Nadat het TIR carnet is behandeld overeenkomstig de bovenstaande procedure moet in u NCTS de aankomst melden en de uitslag van de controle vermelden. U roept de gegevensset TIR op in NCTS door het MRN nummer dat gehecht is aan het even blad van het TIR carnet in te toetsen in NCTS in het tabblad kantoor van bestemming. Onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, kantoor van bestemming normale procedure is van overeenkomstige toepassing. Het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid blijft aan het even blad van het TIR carnet gehecht en wordt tezamen met het blad uit het register IUD 002 ingezonden overeenkomstig punt 13.

 14. Stuur uiterlijk de dag volgende op de dag van aanbieding het even genummerde (groene) blad (volet + terugzendings-strookje) met een begeleidingsformulier vervoer/veiligheid naar de Douane Eindhoven/kantoor Zuivering Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

Let op!

Worden de goederen met TIR carnet aangeboden en is het even blad van het TIR carnet voorzien van het stempelafdruk: "noodprocedure"? Dan moet u alleen het TIR carnet behandelen overeenkomstig het bovenstaande. Is er sprake van tijdelijk uitval van het systeem NCTS op het kantoor van bestemming en zijn de gegevensset TIR carnet opgenomen in het systeem NCTS? Dan moet u maatregelen treffen om de gegevensset TIR carnet op een later moment in NCTS te verwerken. Het inzenden naar Douanekantoor Zuivering moet plaatsvinden nadat de afmelding in NCTS is voltooid.

Verricht nu de onderstaande werkzaamheden ten behoeve van het afmelden van het TIR-vervoer in de applicatie TIR Zuivering (Lotus Notes).

Gegevens van afmelding

Gegevens van een afgemeld TIR carnet (voorbeeld invulling)

AGS aangiftepunt nummer:

= 432 =

 

Datum aanbrengen TIR carnet:

=08-09-2016=

 

Nummer TIR carnet:

= XZ 35000000 =

 

Aangeversnummer:

= 1234567 =

 

Aangifte jaar:

= 16 =

 

Nummer opvolgend Douaneaangifte:

= 7654321 =

 

Gedeeltelijk / Volledig gelost:

=1 - G =

Onregelmatigheid Ja / Nee:

=Nee =

Ingenomen bladzijdenummer:

= 6 =

De resterende goederen moeten opnieuw onder verzegeling komen en de houder van het TIR carnet zal voor de resterende goederen opnieuw de gegevensset TIR carnet in NCTS moeten plaatsen. Nu vervult u de volgende werkzaamheden:

 1. Haal de goederenomschrijving van de goederen die op uw kantoor worden gelost op de volgende geldig gemaakte bladen (leesbaar) door. Plaats hierbij een afdruk van de metalen dienststempel.

 2. Overtuig u ervan dat de houder van het TIR carnet de gegevensset in NCTS heeft geplaatst door overlegging van het LRN nummer.

 3. Vul op het eerstvolgende oneven genummerde (witte) en even genummerde (groene) blad de rubrieken 18 tot en met 22 in (zie paragraaf 3.2.2). Onderteken in vak 23 en plaats daarbij een afdruk van de metalen dienststempel. Boek het carnet in het register IUD 002.

 4. Behandel ook de stam (souche) van het oneven genummerde (witte) blad.

 5. Breng een nieuwe verzegeling aan, haal de vermelding van afgenomen verzegeling door op alle bladen en vermeld het nummer van de nieuw aangebrachte verzegeling in rubriek 16 van alle overgebleven en geldig gemaakte bladen (volet) en in rubriek 4 van de stam (souche) en plaats daarbij een afdruk van een metalen dienststempel.

 6. Vul in het vak "Pour usage officiel" van het groene even genummerde blad het adres van het Centrale Verzend Adres in Heerlen.
  Douane Nederland
  Postbus 4500
  6401 JA Heerlen
  Nederland

 7. Houd het oneven genummerde (witte) blad achter. Stuur deze dagelijks samen met de IUD 002 lijst en een begeleidingsformulier naar Belastingdienst/Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

 8. Behandel nu de gegevensset van het TIR carnet in NCTS. Roep in NCTS de aangifte op aan de hand van het overlegde LRN nummer.
  Behandel de gegevensset in NCTS overeenkomstig onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, normale procedure. De gegevens in NCTS moeten overeenstemmen met de gegevens op het TIR carnet. Als de gegevens niet overeenstemmen dan moet de houder van het TIR carnet de gegevens in NCTS in overeenstemming brengen met de gegevens zoals vermeld op het TIR carnet.

 9. Draai het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid uit en maak een fotokopie. De fotokopie hecht u achter het oneven blad dat u tezamen met het blad uit de IUD 002 inzendt naar Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.
  Het originele exemplaar hecht u aan het even blad in het TIR carnet.

Naar boven

5.1.3 Onregelmatigheden

Het kan voorkomen dat er onregelmatigheden worden geconstateerd bij aankomst op het kantoor van bestemming. Het kan gaan om:

 • verbroken verzegeling

 • minder goederen aanwezig

 • meer goederen aanwezig

 • carnet TIR wordt aangeboden buiten de gegeven vervoerstermijn

Verbroken verzegeling

Ten aanzien van de verbroken verzegeling dient er strafrechtelijk te worden opgetreden. Het verbreken van een verzegeling is een strafbaar feit op grond van: Artikel 10:8, lid 1 Adw. Zie ook Handboek Douane onderdeel 36.00.00.
Degene die een tot stand gebrachte identificatiemaatregel met betrekking tot een vervoermiddel, bergingsmiddel, verpakkingsmiddel, goederen, werktuig, leiding, gebouw of terrein, of deel daarvan, in strijd met de douanewetgeving schendt, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
Tevens vermeldt u op het blad dat wordt achtergehouden de aantekening: Verzegeling verbroken, proces verbaal opgemaakt. Tevens zult u dit ook moeten vermelden in NCTS. Zie paragraaf 4.1.4 van onderdeel 14.45.00 Handboek Douane.
Daarnaast zult u het gele blad achterin het carnet TIR ("Procès-verbal de constat") moeten invullen.

Minder goederen aanwezig

Als er minder goederen worden aangetroffen dan maakt u hiervan aantekening op zowel het blad van het carnet TIR dat wordt uitgenomen alsmede op het strookje dat achterblijft in het carnet TIR.
maak gebruik van de volgende vermelding:
Te kort: x stuks, soort goed, bruto- netto gewicht.
Tevens dient u deze gegevens in NCTS over te nemen. Zie ook paragraaf 5.4 van onderdeel 14.20.00 Handboek Douane.

Meer goederen aanwezig

Als er meer goederen aanwezig zijn dan vermeld op het carnet TIR handelt u hetzelfde als bij minderbevinding. Voor de meer bevonden goederen moet er een aangifte worden gedaan waarmee de goederen onder douanetoezicht komen te staan. Dat kan zijn een IMA aangifte met regelingcode 7100 voor opslag entrepot, maar ook een aangifte in het vrije verkeer brengen. Geef op het uitgenomen blad naast de eerdere vermeldingen aan met welk soort aangifte de goederen onder douanetoezicht zijn gebracht.

Carnet TIR wordt aangeboden buiten de gegeven vervoerstermijn

Door de aankomst op het douanekantoor van bestemming wordt, door het aanbrengen van de op het carnet TIR vermelde goederen en verplichte documenten en informatie, het vervoer beëindigd. Dat impliceert dat u het carnet TIR wel moet behandelen voor de aankomst van de goederen. Als eerste gaat u na of de verzegeling nog in tact is en vindt er een fysieke controle plaats van de goederen.
Als beide controles conform zijn, handelt u het carnet TIR af zoals in dit hoofdstuk omschreven. Omdat de goederen buiten de termijn zijn aangebracht dient in overleg met Douane Eindhoven, team Zuivering te Heerlen, bepaald te worden of er alsnog een opvolgende douaneaangifte kan worden ingediend of dat het TIR carnet ongezuiverd ingezonden moet worden aan team Zuivering. Ook bij termijn overschrijding wordt het gele blad: "Procès-verbal de constat" volledig ingevuld.

Naar boven

5.2 Wijziging van kantoor van bestemming

Door het gebruik van NCTS wordt het beoogde kantoor van bestemming in kennis gesteld van de wijziging wanneer de goederen op een ander kantoor van bestemming worden aangebracht.
Is de noodprocedure toegepast? Dan moet het beoogde kantoor van bestemming in kennis worden gesteld met een email bericht aan het BCP van de douaneregio waarin het beoogde kantoor van bestemming gevestigd is, met verzoek het aangiftepunt te informeren. Dit is van belang als een nasporingsprocedure wordt opgestart.

(artikel 278, lid 3 UVo. DWU)

Naar boven