Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.02.00 Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen

7 Bijlage 2. Stroomschema's

In deze bijlage vindt u vijf stroomschema's die bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1276/2008 verduidelijken.

Naar boven

7.1 Schema 1. Gebruik stroomschema's

Met behulp van dit schema kunt u bepalen welk van de volgende stroomschema's u moet gebruiken.

 

Let op!

Als de goederen zijn verpakt op pallets, zie dan tevens schema 5.

Naar boven

7.2 Schema 2. Bulkproducten

Dit schema is een uitwerking van punt 1 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1276/2008. In dit schema ziet u hoe u de aard, de kenmerken en het gewicht of de hoeveelheid van onverpakte goederen bepaalt.

 

Naar boven

7.3 Schema 3. Verpakte goederen die onder bijlage I van het EG-verdrag vallen

Dit schema is een uitwerking van punt 2 van de bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1276/2008. In dit schema ziet u hoe u het gewicht of de maat, het aantal, de aard en de kenmerken van verpakte goederen die onder bijlage I van het EG-verdrag vallen, bepaalt.

 

Naar boven

7.4 Schema 4. Verpakte goederen die niet onder bijlage I van het EG-verdrag vallen (Industriële landbouwproducten)

Dit schema is een uitwerking van punt 3 van de bijlage I Verordening (EG) nr. 1276/2008. In dit schema ziet u hoe u het gewicht of de maat, het aantal, de aard en de kenmerken van verpakte goederen die niet onder bijlage I van het EG-verdrag vallen, bepaalt.

 

Let op!

  • Wanneer de bovenstaande procedure niet wordt toegepast, moet het kantoor van uitvoer representatieve monsters nemen, aan de hand waarvan de aard en de samenstelling en het nettogewicht of de inhoud worden bepaald.

  • Indien van toepassing, moet u tevens schema 5 gebruiken.

Naar boven

7.5 Schema 5. Verpakte goederen op pallets

Dit schema is een uitwerking van punt 2.3 van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1276/2008. In dit schema kunt u zien hoe u het aantal stuks bepaalt van verpakte goederen op pallets.

 

Naar boven