Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.02.00 Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen

8 Bijlage 3. Toezending aanvraag restitutiegegevens

Middels dit formulier doen wij u een verzoek toekomen om de vermelde gegevens te verifiëren en eventueel aan te passen in verband met de restitutieaanvraag.

Reden voor dit verzoek:

 

Naam aangiftepunt: Aangiftepunt nummer:

     

Aangifte-identificatie nummer:

     

Afzender / Exporteur:

   

Naam

Adres

Woonplaats

Fiscaalnummer

Te onderzoeken gegevens (in te vullen door Productschap):

Vak/rubriek:

Aangegeven:

Bevonden (in te vullen door Douane):

De productschapsmedewerker:

   

Naam

Handtekening

Ik verzoek u hieronder aan te geven wat de reden is voor de correctie.
(in te vullen door de douane)

Vak/rubriek:

Reden correctie:

Belastingdienst/Douanepost:

Naam en handtekening ambtenaar:

Stempel douanekantoor:

[formulier wordt zo nodig t.z.t. door RVO.nl aangepast]