Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.02.00 Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen

1 Inleiding

In dit onderdeel staan de specifieke werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij de behandeling van aangiften ten uitvoer met aanvraag van restitutie. De algemene werkzaamheden staan in:

  • onderdeel 12.00.00, Plaatsing van goederen onder een douaneregeling, van dit Handboek;

  • onderdeel 12.10.00, Monsterneming en monsteronderzoek, van dit Handboek;

  • onderdeel 20.00.00, Uitvoer, van dit Handboek;

Achtergrondinformatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vindt u in:

  • onderdeel 1.01.00, Gemeenschappelijk landbouwbeleid, van dit Handboek.

Informatie over de Restitutieverordening vindt u in:

  • onderdeel 20.01.00, Restituties, van dit Handboek.

Omdat de situatie waarin de Douane een taak heeft momenteel niet voorkomt, is er voor gekozen om de werkwijze niet meer geheel uit te werken in dit Handboek. Wanneer de douanetaak weer actueel wordt zal het DLK een werkinstructie maken welke gecommuniceerd zal worden met de regiokantoren en gepubliceerd zal worden op Douanenet en Douane.nl.