Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.50.00 Binnenbrengen door de lucht

7 Bijlage 2. Verschillen meldingsformulier

Naam douane-entrepot / ruimte voor tijdelijke opslag: .................................................................................…

Datum: ……………………..…………………………………………………………

Naam medewerker: ...........................................…………………………………
_____________________________________________________________

VERSCHIL GECONSTATEERD BIJ LOSSING (INSLAG AIRSIDE)

Minderbevinding (manco)
Airwaybillnr.
Aantal colli
Brutogewicht
Goederenomschrijving
Dossiernummer/MRN aangifte tot tijdelijke opslag

Meerbevinding (overlossing)
Airwaybillnr.
Aantal colli
Brutogewicht
Goederenomschrijving
Dossiernummer/ MRN aangifte tot tijdelijke opslag

===========================================================
VERSCHIL GECONSTATEERD TIJDENS DE OPSLAG OF BIJ UITSLAG

Minderbevinding (manco)
Airwaybillnr.
Aantal colli
Brutogewicht
Goederenomschrijving
Dossiernummer/ MRN aangifte tot tijdelijke opslag

Meerbevinding (overlossing)
Airwaybillnr.
Aantal colli
Brutogewicht
Goederenomschrijving
Dossiernummer/ MRN aangifte tot tijdelijke opslag

Gelieve dit formulier te zenden aan: Douanekantoor …................…
Bijzondere zaken
Ontvangst d.d. Naam ambtenaar: