Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.50.00 Binnenbrengen door de lucht

1 Inleiding

Dit onderdeel gaat over het proces binnenbrengen door de lucht.
Dit proces begint als goederen via het luchtruim het douanegebied van de Unie binnenkomen.

Het proces eindigt:

  • als de goederen in tijdelijke opslag zijn., of

  • als de binnengebrachte goederen onder een douaneregeling zijn geplaatst of wederuitgevoerd zijn.

Wat is een luchtvaartuig?
In dit onderdeel spreken we over een luchtvaartuig of over luchtvaartuigen. Hier bedoelen we alle vliegende objecten. Voorbeelden: vliegtuig, helikopter, zeppelin, ultra-light vliegtuig, luchtballon.
De formaliteiten die in het proces binnenbrengen via lucht moeten worden vervuld, gelden voor alle luchtvaartuigen, ongeacht of er passagiers en/of goederen aan boord zijn.

Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:

  • inleiding (hoofdstuk 1);

  • begripsbepalingen (hoofdstuk 2);

  • binnenkomst in het douanegebied van de Unie (hoofdstuk 3);

  • aanbrengen (hoofdstuk 4);

  • bijzondere wijzen van binnenkomst en binnenkomst van bijzondere luchtvaartuigen (hoofdstuk 5).

Let op!

Het vervullen van de formaliteiten bij binnenkomst noemen we in het dagelijks gebruik ook "inklaren" of "inklaring". Dit zijn geen wettelijke begrippen en ze worden verder niet gebruikt.

AEO
Faciliteiten bij binnenkomst kunnen worden verleend aan marktdeelnemers die een van de volgende vergunningen hebben:

  • AEO vergunning veiligheid (AEO-S);

  • gecombineerde AEO-vergunning (AEO-S en C).

Informatie over AEO: onderdeel 2.50.00 van dit Handboek.