Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

11 CPD/China-Taiwan carnet

11.1 Algemeen

Bij de ATA-overeenkomst zijn verscheidende landen aangesloten. De republiek China­Taiwan is niet aangesloten bij de overeenkomst. Om het handelsverkeer van goederen tussen de Europese Unie en China­Taiwan te vereenvoudigen, is een procedure vastgesteld die overeenkomt met de procedure die voor het gebruik van het carnet ATA geldt. Voor deze procedure wordt het Carnet de passage en douane/China-Taiwan gebruikt (hierna: CPD/China-Taiwan carnets).

Het gaat hier om een overeenkomst tussen de republiek China-Taiwan en de Europese Unie. De Volksrepubliek China heeft met deze overeenkomst dus niets te maken.

De CPD/China-Taiwan carnets worden door de China External Trade Development Councel van China-Taiwan (CETRA) uitgegeven als goederen uit China-Taiwan waarvoor bij de invoer uit andere landen een carnet ATA zou kunnen worden gebruikt, tijdelijk worden ingevoerd in het douanegebied van de Europese Unie. CPD/China-Taiwan carnets worden door de Kamers van Koophandel in Europese Unie uitgegeven in de gevallen waarvoor bij uitvoer naar landen buiten het douanegebied van de Unie een carnet ATA zou kunnen worden gebruikt.

De Kamers van Koophandel van de lidstaten van de Europese Unie en de China External Trade Development Council van China-Taiwan (CETRA) hebben zich op basis van wederkerigheid aansprakelijk gesteld voor de namens deze organisaties af te geven CPD/China-Taiwan carnets. In Nederland heeft de Kamer van Koophandel zich garant gesteld voor de carnets die door de CETRA en hier in Nederland uitgegeven zijn.

De aangifte voor de tijdelijke invoer en wederuitvoer kan worden gedaan door inlevering van een door de CETRA uitgegeven CPD/China-Taiwan carnet. Bij de wederinvoer en tijdelijke uitvoer van goederen kan aangifte worden gedaan door overlegging van een CPD/China-Taiwan carnet dat door de Kamer van Koophandel hier in Nederland is uitgegeven. Ook doorvoer kan onder geleide van een (in Nederland of door de CETRA uitgegeven) CPD/China-Taiwan carnet plaatsvinden. Het CPD/China-Taiwan carnet mag worden aanvaard als het is uitgegeven door een lidstaat van de EU.

Voor meer informatie over het CPD/China-Taiwan carnet kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

Naar boven

11.2 Procedure en ambtelijke werkzaamheden

De procedures en ambtelijke werkzaamheden die in de vorige hoofdstukken voor het gebruik van de carnets ATA zijn vermeld, zijn ook van toepassing op de carnets CPD/China-Taiwan.

Naar boven