Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

4 Geldig maken van het carnet

4.1 Algemeen

Als een carnet ATA is uitgegeven, moeten de goederen bij de Douane worden aangebracht. Dit gebeurt bij voorkeur op het douanekantoor waaronder de houder van het carnet ressorteert (het douanekantoor van uitvoer). Dit kantoor controleert of de omschrijvingen en de vermelde waarden op de algemene lijst juist zijn. Is dit het geval, dan kan het carnet geldig worden gemaakt.

De houder van het carnet is aangever bij het geldig maken. De uitgifte door de Kamer van Koophandel en het geldig maken door de Douane hoeft niet in hetzelfde land te gebeuren.

Het carnet wordt maximaal een jaar geldig gemaakt.
(artikel 4 ATA-overeenkomst; artikel 5 bijlage A Verdrag van Istanbul)

Naar boven

4.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Als bij u een carnet ATA wordt overgelegd om te worden geldig gemaakt, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Controleer of alle goederen op de algemene lijst aanwezig zijn.

 2. Controleer of het land waarnaar de goederen tijdelijk worden uitgevoerd een aangesloten land is .

 3. Controleer of de tijdelijk uit te voeren goederen zijn genoemd in de landenlijst.

 4. Controleer of de omslag volledig en correct is ingevuld. Zie hiervoor paragraaf 3.2.1.

 5. Zijn uw bevindingen bij stap 1 tot en met 4 positief, vul dan het vak linksonder op de omslag, getiteld "Verklaring van de douaneautoriteiten", in. In de volgende tabel vindt u wat u waar moet invullen.

Tabel 7: Invullen Verklaring van de douaneautoriteiten

Letter

Wat vult u in?

   

A

U vermeldt de aangebrachte herkenningstekens.

B

U kruist "ja" of "nee" aan.

C

U vult "IUD 6" of "IUD 20" in.

D

U vult het douanekantoor, de plaats, de datum, uw handtekening en uw naam in en plaatst een afdruk van de metalen dienststempel

 1. Controleer of de gegevens in de algemene lijst overeenstemmen met uw bevindingen en vermeld het resultaat hiervan in vak 7.

 2. Breng, als dit noodzakelijk is, identificatiemiddelen aan. Heeft u identificatiemiddelen aangebracht, vermeld dan de aangebrachte identificatiemiddelen in kolom 7 van de algemene lijst. Heeft u geen identificatiemiddelen aangebracht, vermeld dan de serienummers van de goederen in kolom 7 van de algemene lijst.

 3. Waarmerk uw vermeldingen door in kolom 7 van de algemene lijst:

  • uw naam te vermelden;

  • uw paraaf te plaatsen;

  • een afdruk van de metalen dienststempel aan te brengen.

Naar boven