Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

1 Inleiding

In dit onderdeel van het handboek vindt u alle relevante bepalingen die betrekking hebben op het carnet ATA. De letters ATA staan voor "Admission Temporaire - Temporary Admission". Het carnet kan gebruikt worden bij de tijdelijke in- en uitvoer van bepaalde goederen. Bij de wederinvoer van eerder uit het vrije verkeer uitgevoerde goederen kan het dienen ter verkrijging van vrijstelling van belasting.