Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

9 Vervoer

9.1 Algemeen

Een carnet ATA kan dienen als een aangifte voor douanevervoer (in ATA-termen "doorvoer" genoemd). Het gaar hierbij om vervoer van goederen van een douanekantoor dat in het douanegebied van de Unie ligt naar een ander douanekantoor dat ook in het douanegebied van de Unie ligt. Voor de bepalingen van douanevervoer geldt het douanegebied van de Unie als één enkel gebied.
(artikel 227 DWU)

Het carnet ATA kan dienen als aangifte voor zowel extern als intern douanevervoer.
(artikel 226, lid 3, letter c) en 227, lid 2, letter c) DWU)

Voorbeelden

Hieronder volgen twee voorbeelden van situaties waarin goederen met een carnet ATA onder de regeling douanevervoer kunnen worden geplaatst:

 • Als bij wederuitvoer het kantoor van uitvoer niet ook het kantoor van uitgang is, dan moeten de goederen na aanzuivering naar het kantoor van uitgang vervoerd worden. Voor dit vervoer kunnen de goederen met het carnet ATA onder de regeling douanevervoer worden geplaatst.

 • Wanneer goederen onder de regeling tijdelijke invoer moeten worden gebracht, maar dit niet plaats kan vinden aan het kantoor van binnenkomst, kunnen de goederen worden overgebracht naar een douanekantoor waar ze wel onder de regeling tijdelijke invoer kunnen worden geplaatst. Voor dit vervoer kunnen de goederen met het carnet ATA onder de regeling douanevervoer worden geplaatst.

Wanneer het carnet ATA niet voorziet in deze doorvoer, oftewel in het carnet geen blauwe doorvoerbladen zitten, dan zal de aangever bijvoorbeeld een aangifte voor extern Uniedouanevervoer voor de goederen kunnen indienen. Het carnet ATA wordt dan tijdelijk opgeschort.

Als het doorvoerblad niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingeleverd, is sprake van niet-zuivering van het carnet ATA. Zie daarvoor hoofdstuk 10.

Naar boven

9.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Als goederen onder geleide van een carnet ATA onder de regeling douanevervoer worden geplaatst en u bent als ambtenaar werkzaam op het kantoor waar dit douanevervoer begint, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Controleer of het aangeboden carnet geldig is.

 2. Ga na of de goederen waarop het carnet betrekking heeft, genoemd worden in bijlage 18 van dit Handboek, tijdelijke invoer; onderdeel 18.00.00.

 3. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van de strook "doorvoer" van het carnet ATA door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet betrekking heeft.

 4. Breng eventueel (aanvullende) identificatiemiddelen aan en vermeld deze in vak H punt d.

 5. Vul de stam en vak H van de strook "doorvoer" van beide doorvoerbladen van het carnet ATA in. Bepaal de termijn van doorvoer op 8 dagen (met inachtneming van de geldigheid van het carnet), tenzij er gegronde redenen voor een langere termijn zijn 1).

 6. Vermeld de naam van het douanekantoor van vertrek in vak H onder b van de strook "doorvoer" van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer van het carnet ATA.

 7. Vermeld het Nederlandse centrale verzendadres:

Belastingdienst Douane

Centraal Verzendadres

Postbus 4501
6401 JA Heerlen

 1. Boek de strook "doorvoer" van aanvang van het vervoer van het carnet ATA in het register IUD 2 en vermeld het boekingsnummer op de stam en in vak H van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer van het carnet ATA.

 2. Houd de strook "doorvoer" van het carnet ATA bij aanvang van het vervoer achter.

  1. Zend de bij aanvang van het vervoer achtergehouden strook "doorvoer" van het carnet ATA uiterlijk de volgende werkdag met het blad IUD 2 naar de douanepost Zuivering.

Als goederen onder geleide van een carnet ATA zich onder de regeling douanevervoer bevinden en u bent als ambtenaar werkzaam op het kantoor waar dit douanevervoer eindigt, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Ga na of het aangeboden carnet nog geldig is.

 2. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van de strook "doorvoer" van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer van het carnet ATA door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet betrekking heeft.

 3. Controleer of de eventueel aangebrachte identificatiemiddelen nog aanwezig/intact zijn.

 4. Vermeld de verklaring van zuivering van het kantoor van bestemming in:

  • de stam;

  • vak H van de strook van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer.

 5. Boek de strook van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer van het carnet ATA in het register IUD 6 of IUD 20 en vermeld het boekingsnummer op de stam en in vak H van de strook.

 6. Houd de strook van het doorvoerblad van beëindiging van het vervoer van het carnet ATA achter en zend deze direct aan het vermelde centrale verzendadres. (Het CVA zendt de strook naar het kantoor van vertrek dat in vak H onder e van de strook is vermeld).

Naar boven