Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

6 Wederinvoer (terugkerende goederen)

6.1 Algemeen

Binnen de vastgestelde termijn moeten de goederen die eerder tijdelijk werden uitgevoerd, voor het vrije verkeer worden aangegeven. De ATA-overeenkomst spreekt in dit geval over wederinvoer. Wederinvoer van de goederen kan gebeuren door gebruik te maken van het carnet ATA. Bij het carnet moeten alle bescheiden worden overgelegd die nodig zijn voor een juiste toepassing van de bepalingen over de wederinvoer van de goederen.
(artikel 163 en 170 DWU)

De termijn voor wederinvoer is maximaal een jaar (op grond van artikel 4 van de ATA-overeenkomst en artikel 5 van bijlage A van het Verdrag van Istanbul), maar is niet langer dan de geldigheid van het carnet. De termijn is korter dan de termijn van drie jaren genoemd in artikel 203 DWU, omdat bij niet-zuivering van het carnet ATA ingevorderd moet worden bij de Kamer van Koophandel en dit op grond van de ATA-overeenkomst alleen mogelijk is tot een jaar na het verlopen van het carnet.

Let op!

Als de wederinvoer plaatsvindt buiten de geldigheidsduur van het carnet ATA, maar binnen de termijn van 3 jaar als bedoeld bij artikel 203 DWU, behandelt u de aangifte voor het vrije verkeer met aanspraak op de regeling terugkerende goederen op de reguliere manier.

Voor wederinvoer wordt vrijstelling van rechten bij invoer verleend.
(artikel 203 DWU; artikel 158 GVo. DWU; artikel 253 UVo. DWU)

Naar boven

6.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Zie voor de procedures en ambtelijke werkzaamheden bij terugkerende goederen onderdeel 25.00.00, Terugkerende goederen van dit Handboek.

Naar boven