Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

6.00.00 Douanetarief en financiële maatregelen

2 Algemeen

2.1 Tarief van Douane

Het tarief van de Douane of te wel het Gebruikstarief is een verzameling van de wettelijke bepalingen van de Europese Unie en van Nederland die bij de invoer en/of de uitvoer van goederen in Nederland worden toegepast. De basis voor het Gebruikstarief is het geïntegreerd tarief van de Europese Unie (Tarif Integré Communautaire of Taric), hetwelk is gebaseerd op de Gecombineerde Nomenclatuur en het Gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Unie.

In het tarief zijn de financiële en de niet-financiële maatregelen opgenomen. Deze maatregelen worden toegepast als de invoeraangiften en de uitvoeraangiften bij de Douane worden ingediend.

Financiële maatregelen zijn de invoerrechten, de douanerechten, de antidumpingrechten, de compenserende rechten, de aanvullende invoerrechten, de extra invoerrechten maar ook de schorsingen met of zonder de bijzondere bestemmingen, de preferenties met of zonder contingenten of plafonds, de andere verlagingen, enz. Ook de restituties en de uitvoerrechten zijn financiële maatregelen.
(artikel 56 DWU)

Financiële maatregelen zijn ook belastingen. Voorbeelden daarvan zijn de accijns, de verbruiksbelasting en de omzetbelasting.

Niet-financiële maatregelen zijn maatregelen op de gebieden van veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw. Het betreft veelal maatregelen met verboden en beperkingen waarbij vergunningen, certificaten, kwaliteitsbescheiden worden gebruikt.

Naar boven

2.2 Taric

De Europese Unie hanteert het geïntegreerd douanetarief of te wel Taric. Taric bestaat uit de financiële maatregelen (invoerrechten) en de niet-financiële maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw) die bij de invoer en/of de uitvoer van goederen in de Europese Unie worden toegepast.
(artikelen 2 en 5 t/m 12 Verordening (EEG) nr. 2658/87)

Taric is geen wettelijk instrument, maar een uitwerking van de wettelijke maatregelen die de Europese Unie heeft vastgesteld. Taric is rechtens niet bindend, maar is wel een belangrijk hulpmiddel voor de uitleg van de financiële en de niet-financiële maatregelen.

In Taric worden GN-codes en aanvullende codes gebruikt. De GN-code (acht cijfers) wordt daarvoor uitgebreid met twee cijfers. De Taric-code bestaat in totaal uit tien cijfers. Bij bepaalde goederen gelden meerdere maatregelen, de Taric-code wordt dan uitgebreid met twee codes, die elk bestaan uit maximaal vier cijfers.

De opbouw van de Taric-codes ziet er als volgt uit:

           

Niveau

 Posities1-6

7-8

9-10

11-14

15-18

GS

 XXXXXX

GN

 XX

Taric

 XX

1e aanvulling Taric 

 XXXX

2e aanvulling Taric 

 XXXX

Maximale Taric-code

XXXXXX

 XX

 XX

 XXXX

 XXXX

In Nederland wordt Taric opgenomen in het Gebruikstarief dat op de website van Douane wordt gepubliceerd. Taric wordt gebruikt in het kader van het bereiken van meer uniformiteit in de Europese Unie.

Naar boven

2.3 Gebruikstarief

Nederland maakt gebruik van het Gebruikstarief. Dit Gebruikstarief is gebaseerd op Taric. Het Gebruikstarief wordt gebruikt als hulpmiddel voor de toepassing van de financiële maatregelen (invoerrechten en belastingen) en de niet-financiële maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw) die bij invoer en/of uitvoer van goederen in Nederland worden toegepast.

Het Gebruikstarief is geen wettelijk instrument, maar een uitwerking van de wettelijke maatregelen van de Europese Unie en van Nederland. Het Gebruikstarief is rechtens niet bindend, maar is wel een belangrijk hulpmiddel voor de uitleg van de financiële en de niet-financiële maatregelen.

In het Gebruikstarief worden codes gebruikt. De codes van het Gebruikstarief bestaan uit de Taric-codes, eventueel aangevuld met nationale codes van tweemaal twee cijfers.

De opbouw van de codes van het Gebruikstarief ziet er als volgt uit:

               

Niveau

Positie1-6

7-8

9-10

11-14

15-18

19-20

21-22

GS

XXXXXX

GN

XX

Taric

XX

1e aanvulling Taric

XXXX

2e aanvulling Taric

XXXX

1e aanvulling code Gebruikstarief

XX

2e aanvulling code Gebruikstarief

XX

Maximale code Gebruikstarief

XXXXXX

XX

XX

XXXX

XXXX

XX

XX

In Nederland wordt het Gebruikstarief gepubliceerd op de website van Douane. Het Gebruikstarief wordt gebruikt in het kader van het bereiken van meer uniformiteit in Nederland.

Naar boven

2.4 Financiële maatregelen

Hierna is een schema opgenomen met een aantal financiële maatregelen van de Europese Unie met beschrijvingen van de doelen en de kenmerken.

Schema financiële maatregelen

 

Naam 

Doel 

Kenmerk 

Invoerrechten, algemeen

1

Recht bij invoer

Inkomsten

Bescherming

Alle goederen

Invoerrechten, extra rechten

2

Antidumpingrecht 

Bescherming 

Opheffen verschil in prijspeil van een derde land en de Europese Unie, bestrijding van dumping en voorkomen van schade voor bepaalde industriële goederen of landbouwgoederen in de Europese Unie

Compenserende recht

Bescherming 

Opheffen verschil in prijspeil van een derde land en de Europese Unie, bestrijding van subsidie en voorkomen van schade voor bepaalde industriële goederen of landbouwgoederen In de Europese Unie

Aanvullend recht

Bescherming

Extra recht in het kader van het landbouwbeleid van de Europese Unie bij bepaalde landbouwgoederen zoals bij granen en kippenvlees 

Ander extra recht

Bestraffing 

Extra recht in het kader van het handelsbeleid van de Europese Unie zoals naar aanleiding van het Byrd-amendement in de VS

Invoerrechten, verlagingen rechten

3

Schorsingsrecht

Facilitatie

Te kort aan bepaalde industriële goederen en landbouwgoederen in de Europese Unie en het ontwikkelen van economische activiteiten in de Europese Unie 

Bijzondere bestemming

Facilitatie

Te kort aan bepaalde industriële goederen en landbouwgoederen in de Europese Unie en het ontwikkelen van economische activiteiten in de Europese Unie 

Preferentieel recht

Facilitatie

Ontwikkelen van economische activiteiten in derde landen of ontwikkelingslanden in het kader van het handelsbeleid van de Europese Unie 

Ander recht

Facilitatie

Extra recht in het kader van het handelsbeleid van de Europese Unie 

Naar boven

2.5 Wettelijke grondslag

In de Grondwet (artikel 104) is aangegeven dat belasting slechts wordt geheven als dat bij wet is geregeld. Voor wat betreft de Invoerrechten is dit geregeld in de Algemene douanewet, artikel 1:1.

Naar boven