Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

11 Bijlage 5. Codering vaststelling onregelmatigheden vervoermiddelen

11.1 Inleiding

Teneinde de douanediensten te informeren omtrent redelijk eenvoudige gebreken aan het vervoermiddel kunnen de douaneautoriteiten aantekeningen stellen op het goedkeuringscertificaat. Deze gebreken zijn echter niet zodanig dat deze met spoed moeten worden gerepareerd of dat het de TIR-operatie verhindert. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme codering.

Het uniforme systeem bestaat uit een code van vier (4) cijfers.

De laadruimte wordt opgesplitst in zes aparte delen: linkerzijde, rechterzijde, vloer, dak, voorwand en achterwand. De laadruimte wordt ook nog in de lengte (bewegingsrichting) opgesplitst in drie aparte delen: voorkant, midden en achterkant. De voor- en de achterwand zijn niet verder opgesplitst omdat de te controleren oppervlakken betrekkelijk klein zijn.

A. Eerste cijfer

Het eerste cijfer geeft aan om welk deel van de laadruimte het gaat:

1xxx Linkerzijde (bekeken van de achterzijde van het voertuig)

2xxx Rechterzijde (bekeken van de achterzijde van het voertuig)

3xxx Dak

4xxx Vloer

5xxx Voorwand

6xxx Achterwand

7xxx Het gebrek in kwestie betreft de laadruimte als geheel

8xxx Het gebrek heeft betrekking op de TIR-kabel

9xxx Opmerkingen over het certificaat van goedkeuring

0xxx Overige opmerkingen

 

B. Tweede cijfer

Het tweede cijfer geeft aan om welk deel het gaat in de lengte:

x0xx Niet van toepassing (bv. opmerkingen over het certificaat van
goedkeuring)

x1xx Voorkant (bv. 11xx = linkerzijde, voorkant)

x2xx Midden

x3xx Achterkant

x4xx Betreft het volledige oppervlak

 

C. Laatste twee cijfers

De laatste twee cijfers geven aan om welk gebrek het gaat. Hieronder volgen de meest voorkomende gebreken die in de praktijk worden vastgesteld:

1. Opmerkingen in verband met de vloer

11 Vloer is niet van binnenuit bevestigd

12 Vloer is niet bevestigd door middel van zelftappende schroeven of zelfborende klinknagels

13 Opening tussen vloerplanken

19 Probleem niet vermeld

2. Opmerkingen in verband met deuren en andere sluitsystemen (met inbegrip van kranen, mangaten, flenzen enz.)

21 Bevestiging scharnieren voldoet niet of zit los

22 Sluitinrichting voldoet niet of zit los

23 Inrichting waaraan de douaneverzegelingen kunnen worden aangebracht, is niet stevig bevestigd of is zodanig ontworpen dat de deur kan worden geopend zonder dat de douaneverzegeling wordt verbroken

24 In- of uitstulping, waardoor een opening ontstaat

25 Scharnieren beschadigd/gebroken/afgerukt

26 Deuren of andere sluitsystemen passen niet

29 Probleem niet vermeld

3. Opmerkingen in verband met vaste zijwanden, tanks... (metalen mantel)

31 Bevestigingsmiddelen zijn geen zelftappende schroeven of zelfborende klinknagels of zijn niet gelast

32 Bevestigingsmiddelen zijn gebroken

33 In- of uitstulping in de mantel, waardoor een opening ontstaat

34 Gat

39 Probleem niet vermeld

4. Opmerkingen in verband met laadruimten met dekkleden

41 Metalen/Bevestigingsring/-oog ontbreekt of is gebrekkig

42 Verkeerd model oog

43 Onjuiste reparatie (naden te klein, gebruik van ondeugdelijk materiaal bij de reparatie...)

44 Dekkleden bedekken elkaar onvoldoende

45 Scheur/gat in het dekkleed

46 Dekkleed van ondeugdelijk materiaal

49 Probleem niet vermeld

5. Opmerkingen in verband met schuifzeilen

51 Door vervorming van de metalen steunen van de schuifzeilen kunnen openingen ontstaan

52 Onjuiste reparatie van de schuifzeilen (naden te klein, gebruik van ondeugdelijk materiaal bij de reparatie...)

53 Schuifzeilen vervaardigd van ondeugdelijk materiaal

54 Scheur/gat in de schuifzeilen

55 Horizontale openingen tussen de schuifzeilen en de vaste delen zijn groter dan 10 mm

59 Probleem niet vermeld

6. Opmerkingen in verband met het schuifdak
Gereserveerd voor de toekomst

7. Opmerkingen in verband met spansystemen, dekkleedvergrendeling en rijglijnen voor dekkleden

71 Ondeugdelijke spansystemen

72 Ondeugdelijke rijglijnen voor dekkleden

73 Ondeugdelijke dekkleedvergrendeling

74 TIR-kabel zit niet strak genoeg rond de spansystemen, de dekkleedvergrendeling of de rijglijnen voor de dekkleden

75 Riem ontbreekt, is te slap, gebrekkig of vervaardigd van ondeugdelijk materiaal

76 Probleem niet vermeld

8. Opmerkingen in verband met de rijglijn (TIR-kabel)

81 De rijglijn is gebrekkig (over de volledige lengte)

82 Het eindstuk van de rijglijn is gebrekkig

83 De rijglijn is vervaardigd van ondeugdelijk materiaal (rekbaar)

84 Rijglijn is te lang

85 Rijglijn is vervaardigd van twee (of meer) delen

89 Probleem niet vermeld

9. Opmerkingen over het certificaat van goedkeuring

91 Certificaat van goedkeuring is onbruikbaar (bv. certificaat is gescheurd of in stukken, de geschreven of gedrukte tekst is onleesbaar...)

92 Certificaat van goedkeuring is vervallen

93 Voertuig kan niet worden geïdentificeerd aan de hand van het certificaat van goedkeuring (d.w.z. foto's, nummerplaat of chassisnummer stemmen niet overeen met het voertuig)

99 Probleem niet vermeld

Voorbeeld: een gat in de zijwand aan de rechterkant achter

A = 2 = rechterzijde
B = 3 = achterkant
C = 34 = gat in de metalen zijwand

Vermelden op het goedkeuringscertificaat: Code 2334 met stempelafdruk en je naam.

Naar boven