Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.20.00 Douanevrijstelling NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten - IN BEWERKING

4 Bijlage 1. Gerantsoeneerde goederen NAVO-hoofdkwartier AFCENT

  1. Tabaksproducten per week

 

Personeel

Gezinsleden ouder dan 18 jaar

- sigaretten, of

300 stuks

80 stuks

- sigaren, of

60 stuks

20 stuks

- cigarillos, of

100 stuks

30 stuks

- rooktabak

250 gram

100 gram

  1. 2. Alcoholhoudende dranken per week

 

Personeel

Echtgeno(o)t(e)

- alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 volumeprocenten

2 liter

2 liter

- andere alcoholhoudende dranken, wijnen en bieren

redelijke hoeveelheden

redelijke hoeveelheden