Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

21 Farmaceutische producten voor internationale sportevenementen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van farmaceutische producten voor internationale sportevenementen.

Naar boven

21.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XVI, artikel 60).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel VII, Hoofdstuk 4, artikel 41).

Naar boven

21.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op farmaceutische producten voor geneeskundige doeleinden die zijn bestemd voor het gebruik door personen of dieren uit derde landen die deelnemen aan internationale sportevenementen in het douanegebied van de Unie.
(artikel 60 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

21.3 Hoeveelheid farmaceutische producten

De vrijstelling kan slechts worden verleend voor hoeveelheden farmaceutische producten die in overeenstemming zijn met de behoeften van de personen of dieren gedurende hun verblijf in de Unie. De farmaceutische producten kunnen ten behoeve van een groep mensen of ploeg dieren in beheer zijn bij één persoon (bijvoorbeeld een begeleidende arts of verzorger).
(artikel 60 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

21.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven