Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

38 Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten.

Naar boven

38.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXX, artikel 113).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 8, artikel 90).

Naar boven

38.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen:

  • lijkkisten die het stoffelijk overschot en urnen die de as van overledenen bevatten, bloemen, kransen en andere ornamenten die gewoonlijk daarmee worden meegevoerd;

  • bloemen, kransen en andere ornamenten die worden meegebracht door personen die in een derde land zijn gevestigd en in het douanegebied van de Unie een begrafenis bijwonen of een graf bezoeken voor zover geen sprake is van commerciële overwegingen gelet op de aard en hoeveelheid van deze goederen;

  • lege lijkkisten of urnen die in het vrije verkeer worden gebracht voor transport van lijken of as van overledenen van het douanegebied van de Unie naar een derde land.

(artikel 113 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

38.3 Laissez-passer voor lijken, lijkenpas of andere verklaring

De vrijstelling wordt slechts verleend voor zover één van de volgende bescheiden wordt overgelegd:

  • een laissez-passer voor lijken dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek;

  • een lijkenpas dat is afgegeven door de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het land van vertrek;

  • een verklaring die is afgegeven door het bestuur van de gemeente of plaats vanwaar het lijk of door het crematorium vanwaar de as is verzonden;

  • een uittreksel uit het scheepsjournaal dat is afgegeven door de gezagvoerder van het schip.

(artikel 7:7 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

38.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven