Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

32 Strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren bij vervoer

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens het vervoer.

Naar boven

32.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXVII, artikel 106).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 5, artikel 83).

Naar boven

32.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op strooisel, foerage en voedermiddelen van ongeacht welke aard die aan dieren worden verstrekt bij hun vervoer van derde landen naar het douanegebied van de Unie. Deze goederen moeten met dezelfde vervoermiddelen als die waarmee de dieren worden vervoerd de Unie worden binnengebracht.
(artikel 106 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

32.3 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven