Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

2.50.00 Geautoriseerde marktdeelnemer

6 Mutual Recognition Agreements

6.1 Algemeen

Mutual Recognition Agreements (kortweg MRA’s) zijn overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen, waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse erkenning van elkaars veiligheidscertificeringen/vergunningen.

Het toekennen van de facilitering in het kader van een MRA binnen de EU is gebaseerd op artikel 38, lid 7 DWU, daarin wordt aangegeven dat de douaneautoriteiten voordelen verlenen die voortvloeien uit de status van geautoriseerd marktdeelnemer voor zover deze als gelijkwaardig zijn erkend door de Unie.

De Europese Commissie werkt met een aantal landen aan wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen. Wanneer een vergunninghouder AEO-S of gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S bij de aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld, dan kan deze AEO-vergunninghouder bij uitvoer naar de derde landen waarmee de EU overeenkomsten voor wederzijdse erkenning is afgesloten voor faciliteiten in aanmerking komen. De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

  • Noorwegen / Zwitserland

  • Japan

  • Verenigde Staten

  • China

  • Verenigd Koninkrijk

  • Moldavië

Voor Canada en Singapore zijn momenteel MRA’s in voorbereiding.

Informatie over de verschillende afgesloten overeenkomsten, de daarbij gemaakte afspraken en FAQ’s zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie via deze link.

Naar boven

6.2 Overeenkomst met Noorwegen, Zwitserland

De MRA’s met Noorwegen en Zwitserland op het gebied van de AEO vloeien voort uit de EVA-overeenkomsten die de EU heeft afgesloten met deze landen. Bij deze overeenkomsten zijn ook afspraken gemaakt over de wederzijdse erkenning van de AEO-status.

De gegevensuitwisseling tussen Noorwegen/Zwitserland en de EU is volledig geautomatiseerd, om voor facilitering in aanmerking te komen zijn er daarom geen aanvullende acties nodig door de houder van een vergunning AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S.

Naar boven

6.3 Overeenkomst met Japan

In Japan bestaat ook een AEO-certificeringsprogramma en zijn de faciliteiten hetzelfde als de faciliteiten in de Europese Unie.

Wanneer een vergunninghouder AEO-Sof gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en Japan middels geautomatiseerde systemen plaats.

Om voor facilitering in Japan in aanmerking te komen moet de EU houder van een vergunning AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S zaken doen met een AEO-houder in Japan. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie ook het aan hem toegekende EORI-nummer meezenden, zodat hij als AEO-houder herkend kan worden in de Japanse aangifte- en risicoselectiesystemen. Bij binnenkomst in Japan wordt de AEO gecertificeerde goederenstroom door de Japanse Douane in mindere mate geselecteerd voor controle.

Goederen die vanuit Japan door een AEO-houder worden verzonden naar een AEO-S vergunninghouder of een vergunninghouder gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S in de Europese Unie ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare verminderde controleselectie. Ook hier zal de Japanse AEO-houder een EORI-like identificatienummer als herkenningsnummer voor zijn AEO-status moeten doorgeven, die in de aangifte (ENS) moet worden ingevuld.

Op de website van de EU is een “instruction note” terug te vinden met details over de toepassing van de MRA EU-Japan.

Naar boven

6.4 Overeenkomst met de Verenigde Staten

De AEO-veiligheidscertificering van de Europese Unie is de tegenhanger van het Amerikaanse Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) programma en gelijkwaardig aan de AEO-Security criteria.

Wanneer een vergunninghouder AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en de Verenigde Staten geheel geautomatiseerd plaats. Om voor facilitering in aanmerking te komen moet de EU houder van een AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S zaken doen met een VS houder van een C-TPAT-certificaat. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie een MID-nummer opvragen bij US-CBP dat wordt gekoppeld aan het aan hem toegekende EORI-nummer. Dit MID-nummer moet worden gebruikt in de aangifte in de VS, zodat hij in de Verenigde Staten als AEO-houder herkend wordt.

Bij binnenkomst in de Verenigde Staten wordt de AEO-gecertificeerde goederenstroom door de Amerikaanse risicoselectietool van US-CBP (Customs and Border Protection) in mindere mate geselecteerd voor controle. Goederen die vanuit de Verenigde Staten door een C-TPAT gecertificeerde partij worden verzonden naar een vergunninghouder AEO-S of gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare verminderde controleselectie. Ook hier zal de Amerikaanse C-TPAT gecertificeerde een EORI-like nummer als herkenningsnummer voor zijn “C-TPAT-status” moeten meesturen.

Op de website van de EU zijn instructies en een FAQ overzicht terug te vinden met details over de toepassing van de MRA EU-VS.

Naar boven

6.5 Overeenkomst met China

In China wordt het Advanced Certified Enterprises (ACE) certificeringsprogramma gebruikt en is de tegenhanger van het EU AEO programma. Faciliteiten van dit ACE programma zijn identiek aan de EU AEO faciliteiten.

Wanneer een vergunninghouder AEO-S of gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en China geautomatiseerd plaats.

Om voor facilitering in China in aanmerking te komen moet de houder van een AEO-S vergunning of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S zaken doen met een ACE-houder in China. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie ook het aan hem toegekende AEO EORI-nummer meezenden, zodat hij in China als AEO-houder erkend wordt. Bij binnenkomst in China wordt deze AEO gecertificeerde goederenstroom door de Chinese Douane in mindere mate geselecteerd voor controle.

Goederen die vanuit China door een ACE-houder worden verzonden naar een vergunninghouder AEO-S  of gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S in de Europese Unie ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare verminderde controleselectie. Ook hier zal de Chinese ACE-statushouder een AEO-like nummer als herkenningsnummer voor zijn AEO-status moeten meesturen.

Op de website van de EU zijn “instruction notes” en een FAQ overzicht terug te vinden met details over de toepassing van de MRA EU-China.

Naar boven

6.6 Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk

De MRA met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van de AEO vloeit voort uit de “The EU-UK Trade and Cooperation Agreement” van 28 december 2020 welke is geratificeerd door het Europees Parlement en de Europese Commissie op resp. 27 en 29 april 2021.

Bij deze overeenkomsten zijn ook afspraken gemaakt over de wederzijdse erkenning van de AEO-status. Houders van een AEO-vergunning in de EU met de veiligheidscomponent (AEOS of AEOC/AEOS) die toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van informatie met derde landen met het oog op wederzijdse erkenning, komen in aanmerking voor de wederzijdse erkenning van de AEO in het VK. Bij invoer in het VK moeten de EU EORI-nummers van de EU AEO worden gebruikt.

De gegevensuitwisseling tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is volledig geautomatiseerd, om voor facilitering in aanmerking te komen zijn er daarom geen aanvullende acties nodig door de houder van een vergunning AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S.

Naar boven

6.7 Overeenkomst met Moldavië

De MRA met Moldavië op het gebied van de AEO is gebaseerd op besluit Nr.1/2022 van het subcomité Douane EU-Republiek Moldavië van 3 oktober 2022 betreffende de wederzijdse erkenning van het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Republiek Moldavië en het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Europese Unie [2022/2089].

In dit besluit zijn de afspraken vastgelegd over de wederzijdse erkenning van de AEO-status.

De gegevensuitwisseling tussen Moldavië en de EU is volledig geautomatiseerd, om voor facilitering in aanmerking te komen zijn er daarom geen aanvullende acties nodig door de houder van een vergunning AEO-S of een gecombineerde vergunning AEO-C/AEO-S.

Naar boven

6.8 Overeenkomst met Canada

De onderhandelingen tussen de EU en Canada over het afsluiten van een MRA zijn in een vergevorderd stadium. Zodra de MRA in werking treedt en er meer informatie beschikbaar is zal deze paragraaf hierop worden aangepast.

Naar boven

6.9 Overeenkomst met Singapore

De onderhandelingen tussen de EU en Singapore over het afsluiten van een MRA zijn in een vergevorderd stadium. Zodra de MRA in werking treedt en er meer informatie beschikbaar is zal deze paragraaf hierop worden aangepast.

Naar boven