Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

2.50.00 Geautoriseerde marktdeelnemer

6 Mutual Recognition Agreements

6.1 Algemeen

Mutual Recognition Agreements (kortweg MRA’s) zijn overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen, waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse erkenning van elkaars veiligheidscertificeringen/vergunningen.

De Europese Commissie werkt met een aantal landen aan wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen. Wanneer een AEO-houder bij de aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld, dan kan deze AEO-houder bij uitvoer naar de derde landen waarmee de EU overeenkomsten voor wederzijdse erkenning is afgesloten voor faciliteiten in aanmerking komen. De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

  • Zwitserland / Noorwegen / Andorra

  • Japan

  • Verenigde Staten

  • China

Naar boven

6.2 Overeenkomst met Japan

In Japan bestaat ook een AEO-certificeringsprogramma en zijn de faciliteiten hetzelfde als de faciliteiten in de Europese Unie.

Wanneer een AEO-houder in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en Japan middels geautomatiseerde systemen plaats.

Om voor facilitering in Japan in aanmerking te komen moet de EU houder van een AEO-veiligheidsvergunning of een AEO-gecombineerde vergunningzaken doen met een AEO-houder in Japan. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie ook het aan hem toegekende EORI-nummer meezenden, zodat hij als AEO-houder herkend kan worden in de Japanse aangifte- en risicoselectiesystemen. Bij binnenkomst in Japan wordt de AEO gecertificeerde goederenstroom door de Japanse Douane in mindere mate geselecteerd voor controle.

Goederen die vanuit Japan door een AEO-houder worden verzonden naar een AEO-veiligheidsvergunninghouder of AEO-combivergunninghouder in de Europese Unie ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare verminderde controleselectie. Ook hier zal de Japanse AEO-houder een EORI-like identificatienummer als herkenningsnummer voor zijn AEO-status moeten doorgeven, die in de aangifte (ENS) moet worden ingevuld.

Naar boven

6.3 Overeenkomst met de Verenigde Staten

De AEO-veiligheidscertificering van de Europese Unie is de tegenhanger van het Amerikaanse Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) programma en gelijkwaardig aan de AEO-Security criteria.

Wanneer een AEO-houder in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en de Verenigde Staten geheel geautomatiseerd plaats. Om voor facilitering in aanmerking te komen moet de EU houder van een AEO-veiligheidsvergunning of een AEO gecombineerde vergunning zaken doen met een VS houder van een C-TPAT-certificaat. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie een MID-numer opvragen bij US-CBP dat wordt gekoppeld aan het aan hem toegekende EORI-nummer. Dit MID-nummer moet worden gebruikt in de aangifte in de VS, zodat hij in de Verenigde Staten als AEO-houder herkend wordt.

Bij binnenkomst in de Verenigde Staten wordt de AEO-gecertificeerde goederenstroom door de Amerikaanse risicoselectietool van US-CBP (Customs and Border Protection) in mindere mate geselecteerd voor controle. Goederen die vanuit de Verenigde Staten door een C-TPAT gecertificeerde partij worden verzonden naar een AEO-veiligheidsvergunninghouder of AEO-combivergunninghouder ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare vermindere controleselectie. Ook hier zal de Amerikaanse C-TPAT gecertificeerde een EORI-like nummer als herkenningsnummer voor zijn “C-TPAT-status” moeten meesturen. Via www.douane.nl met link naar EU website is een FAQ overzicht te vinden met details over de MRA EU-VS.

Naar boven

6.4 Overeenkomst met China

In China wordt het Advanced Certified Enterprises (ACE) certificeringsprogramma gebruikt en is de tegenhanger van het EU AEO programma. Faciliteiten van dit ACE programma zijn identiek aan de EU AEO faciliteiten.

Wanneer een AEO-houder in zijn aanvraag heeft aangegeven dat zijn gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen mogen worden uitgewisseld, dan vindt de uitwisseling van de gegevens tussen de EU en China geautomatiseerd plaats.

Om voor facilitering in China in aanmerking te komen moet de houder van een AEO-veiligheidsvergunning zaken doen met een ACE-houder in China. Daarnaast moet hij bij het uitwisselen van de informatie ook het aan hem toegekende AEO EORI-nummer meezenden, zodat hij in de China als AEO-houder erkend wordt. Bij binnenkomst in China wordt deze AEO gecertificeerde goederenstroom door de Chinese Douane in mindere mate geselecteerd voor controle.

Goederen die vanuit China door een AEO-houder worden verzonden naar een AEO-veiligheidsvergunninghouder of AEO-combivergunninghouder in de Europese Unie ondergaan bij binnenkomst in de Europese Unie een vergelijkbare verminderde controleselectie. Ook hier zal de Chinese ACE-statushouder een AEO-like nummer als herkenningsnummer voor zijn AEO-status moeten meesturen.

Via www.douane.nl met link naar de EU website is een FAQ overzicht te vinden met details over de MRA EU-China.

Naar boven