Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.01.00 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

3 Nationaal landbouwbeleid

De in- en uitvoer van landbouwgoederen is een Unie aangelegenheid. Maatregelen die door de Unie voor de landbouwgoederen worden vastgesteld, moeten binnen de hele Unie op dezelfde manier worden uitgevoerd.

Er is alleen nog enige ruimte voor nationale invulling op uitvoeringsniveau. De Europese Commissie ziet er op toe dat de verschillen in uitvoering tussen de lidstaten niet leiden tot verstoring van het gemeenschappelijk beleid.