Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.10.00 Monsterneming en monsteronderzoek

13 Bijlage 2. Minimumhoeveelheid product en verpakkingswijze van eindmonsters

De verpakkingen voor monsters zijn lokaal via Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening verkrijgbaar. De volgende soorten zijn beschikbaar:

 • glazen flessen van 250 en 500 ml, voorzien van verzegelbare dop;

 • glazen wijdmondspotten van 500 ml, met deksel;

 • polyethyleen wijdmondspotten van 100, 250, 500 en 1.000 ml, met verzegelbaar deksel;

 • polyethyleen zakken met een inhoud van 1, 2 of 10 liter.

Voor eventueel benodigde kartons of dozen moet u zelf zorgen.

Vloeistoffen moet u verpakken in glazen flessen van 250 of 500 ml.

Dikke, stroperige vloeistoffen moet u verpakken in glazen of polyethyleen wijdmondspotten van 500 ml.

Vaste stoffen moet u, afhankelijk van de soort, als volgt verpakken:

 • Poeder of korrelvormige levensmiddelen. Bij voorkeur in een polyethyleen wijdmondspot.

 • Poeder of korrelvormig materiaal van niet-levensmiddelen in een adequate stevige verpakking. Bij voorkeur in een polyethyleen wijdmondspot.

Let op!

Complete en originele verpakkingen, met goed leesbaar gehouden opschriften genieten de voorkeur.

De tabel hieronder geeft richtlijnen voor de minimumhoeveelheid van twee eindmonsters die aan het laboratorium moeten worden verzonden. De tabel geldt slechts als richtlijn. U mag er zo nodig dus van afwijken.

Bij het lezen van de tabel geldt het volgende:

 • De minimale hoeveelheden zijn voor vloeistoffen in milliliters en voor vaste stoffen in grammen vermeld.

Tabel 17: Overzicht minimumhoeveelheid product per eindmonster.

Goederencode

Minimale eenheid/nadere aanduiding

Minimumgewicht/ ­volume van twee eindmonsters

02

Twee x één originele verpakking

2 x 500

0201/0202

Rauw rundvlees: 2 hele dozen Zie hoofdstuk 6 HD 12.10.00

03

Twee x één originele verpakking of twee x één exemplaar

2 x 100

0401

--

2 x 500

0402 - 0404

Vaste droge stoffen/overige

2 x 250

0405

Zie hoofdstuk 7 HD 12.10.00

0406

Zie hoofdstuk 7 HD 12.10.00

--

0407 - 0410

--

2 x 250

05

Twee x één originele verpakking of twee x één geheel, herkenbaar representatief deel

2 x 250

06

--

2 x 50

0701 - 0713

--

2 x 250

0714

--

2 x 500

08

--

2 x 250

0901 - 0903

--

2 x 100

0904 - 0910

--

2 x 50

10

--

2 x 500

1001

Tarwe

2 x 5.000

1003

Gerst

2 x 2.500

1005

Glazige maïs

2 x 2.500

1006

Rijst

2 x 2.500

11

--

2 x 500

1201 - 1208

--

2 x 500

1209

2 x 50

1210

--

2 x 250

1211

Mossen, wieren en dergelijke

2 x 50

1211

Overige

2 x 250

1212

Suikerbieten, suikerriet, overige

2 x 250

1213 en 1214

--

2 x 500

1301

--

2 x 250

1302

2 x 100

14

--

2 x 100

15

--

2 x 250

1601

Twee x één originele verpakking

2 x 250

1602

Drie x één originele verpakking

3 x 500

1603

--

2 x 500

1604 en 1605

Twee x één originele verpakking

2 x 250

17

--

2 x 250

18

--

2 x 250

19

--

2 x 250

20

Twee x één originele kleinhandelsverpakking

2 x 250

2101

--

2 x 250

2102

--

2 x 100

2103

--

2 x 250

2104

--

2 x 250

2105

Twee x één originele verpakking

2 x 250

2106

Twee x één originele kleinhandelsverpakking

--

2201 - 2203

--

2 x 500

2204 - 2206

Ten minste zes originele flessen voor de bepaling van overdruk per monster (= twee x zes flessen totaal)

2 x 700

2207

--

2 x 500

2208

 • alcoholgehalte meer dan 30%

2 x 500

 • alcoholgehalte minder dan 30%

2 x 1.000

2209

--

2 x 250

23

 • twee x twee exemplaren

 • Overig

2 x 500

2309

Blikken honden- of kattenvoer

4 exemplaren

24

Tabaksbladeren, midden uit de baal nemen, direct opvouwen en luchtdicht verpakken

--

2501 - 2511

 • poeder en korrels

2 x 100

 • vloeistoffen

2 x 500

2512

--

2 x 50

2513 - 2530

--

2 x 100

2506/2514

2516/2518

2526

Platen; zo mogelijk twee x één compleet exemplaar

26

--

2 x 250

2701 - 2704

--

2 x 500

2705

In overleg

--

2706 - 2710

2 x 500

Uitsluitend vaststellen solvent yellowgehalte

2 x 250

2711

In overleg

--

2712

--

2 x 250

2713 - 2715

--

2 x 500

2801

In overleg

--

2802

--

2 x 50

2803

--

2 x 50

2804 - 2814

In overleg

--

2815 - 2828

 • peroxiden; in overleg

--

 • overige vaste stoffen

2 x 50

 • overige vloeistoffen

2 x 250

2829

In overleg

2 x 50

2830 - 2835

--

2 x 50

2836

Lithiumcarbonaat

2 x 100

Overige

2 x 50

2839 - 2843

--

2.x 50

2844 en 2845

In overleg

--

2846

--

2 x 50

2847

In overleg

--

2848 - 2851

Water

2 x 500

Overige

2 x 50

2901 en 2902

--

2 x 250

2903 - 2936

Vloeistoffen en vaste stoffen

2 x 50

2903 - 2935

Gassen: in overleg

--

2936

2 x 100

2937 - 2939

--

2 - 10

2940

--

2 - 50

2941

--

2 - 50

2942

Vloeistoffen en vaste stoffen

2 - 50

30

---

2 - 100

3004 - 3006

Twee x één verpakking (tabletten en capsules minimaal 2 x 5 stuks)

31

--

2 - 100

32

3202 - 3205

3206 - 3207

--

Vloeistoffen en vaste stoffen

2 - 100

2 x 250

2 x 50

3301

--

2 - 100

3302

--

2 - 250

3303 - 3307

 • spuitbussen onder druk; twee exemplaren

 • overige vloeistoffen

 • vaste stoffen

--

2 x 100

2 x 250

34

Twee x één exemplaar

2 x 500

3404

2 x 250

35

--

2 x 250

36

In overleg

--

3701 - 3706

Twee x één originele verpakking

2 x 250

3707

--

2 x 250

3801

 • kunstmatige grafiet: twee blokken

--

 • overige

2 x 100

3802

 • diatomeeënaarde

2 x 50

 • overige

2 x 250

3803 - 3805

--

2 x 250

3806

Vloeistoffen en vaste stoffen

2 x 250

3807

--

2 x 250

3808

Vloeistoffen

2 x 250

3809 - 3823

--

2 x 250

3901 - 3915

2 x 1 exemplaar folie: 0,2 m²

2 x 250

2 x 1 exemplaar

2 x 40 cm

3916 - 3917

Overige: twee x één artikel

2 x 250

3918 - 3926

2 x 1 exemplaar

Platte producten min 2 x 0,2 m²

4001 - 4005

--

2 x 500

4006 - 4016

Van werken: meerdere exemplaren

2 x 250

4017

--

2 x 250

41

Twee x één exemplaar: 0,05 m²

--

42

Twee x één exemplaar

--

43

Twee x één exemplaar

--

44

Twee x één exemplaar

--

Plaatmateriaal: in overleg

--

45

Plaatmateriaal: 0,05 m²

2 x 50

46

Twee x één exemplaar

--

47

--

2 x 250

48

 

--

 

Twee x één exemplaar;

2 x 50

Vellen: twee x 0,5 m²

--

49

Twee x één exemplaar

2 x 50

50 - 55

Twee x één exemplaar

2 x 25

Weefsels: twee x 0,05 m²

--

Garens: twee x 5 m

--

Overige

--

56 - 59

Twee x één exemplaar

--

Weefsels: twee x 0,05 m²

--

Lint: twee x 1 m

--

Overige

2 x 50

60 - 67

Twee x één exemplaar

2 x 50

68

Twee x één exemplaar

2 x 250

69

Twee x één gaaf exemplaar

--

70

Twee x één exemplaar

2 x 250

Vlak materiaal: 0,04 m²

--

7101

Twee x vijf exemplaren

--

7102 - 7105

Twee x één exemplaar

2 x 100

7106 - 7112

--

2 x 50

7113 - 7118

Twee x één exemplaar

--

72 - 83

Onder vermelding van materiaalcode met informatie over samenstelling en bewerking bulkgoederen en kleine producten

2 x 250

Vlakke platen en dergelijke: 0,04 m²

2 x 100

Buizen, staven, kabels en dergelijke: twee x 20 cm

--

Grotere producten: twee x één exemplaar

--

84 en 85

Twee x één exemplaar onder vermelding van eigenschappen en toepassing

--

86 - 97

Twee x één exemplaar

2 x 100