Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.10.00 Monsterneming en monsteronderzoek

16 Bijlage 6. Lijst van gevaarlijke stoffen en producten

Niet-uitputtende lijst van gevaarlijke stoffen/producten gebaseerd op de codes van de Gecombineerde Douane-nomenclatuur per 1 januari 2013
(referentie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (Pb. EG van 31 oktober 2012, L 304)

Opmerking: - betekent "tot en met"

Goederencode

Omschrijving

2207 - 2208

2522 10

2524

Asbest wordt niet onderzocht door het Douane Laboratorium

2612

Neem contact op met de landelijke stralingsdeskundigen Rene de Goede of Myke van der Pligt (zie ETG). Radioactieve stoffen worden niet niet onderzocht door het Douane Laboratorium

2705 - 2711

2801

 

 

2804   ̶  2809

281111  ̶  2817

2811 22: alleen indien in de vorm van een fijn poeder

 

2819

2824   ̶  2831

2833 29

2833 40

2834

2836 9990

2837

2839

Indien opgelost in een brandbaar oplosmiddel

2840 30

2841 30 - 2841 69

2842 90

2843 21

2843 9010

2844

Neem contact op met de landelijke stralingsdeskundigen Rene de Goede of Myke van der Pligt (zie ETG). Radioactieve stoffen worden niet onderzocht door het Douane Laboratorium.

2845

Neem contact op met de landelijke stralingsdeskundigen: Rene de Goede en Myke van der Pligt (zie ETG). Isotopen worden niet onderzocht door het Douane Laboratorium.

2846 - 2852

2853.10

2853 9030 - 2853 9090

2901 - 2905 29

2905 51  ̶  2917

291811

2918 18

2918 91 - 2922

2923 30 - 2924

292512  ̶  2939

2941 - 2942

3001  ̶  3003

3006 30

3006 60

3006 92

3102 29

Indien met een hoog ammoniumnitraat gehalte

3102 3090

3102 50 - 3102 90

Indien met een hoog ammoniumnitraat gehalte

3208

3211

3301  ̶  3302

3403

3601  ̶  3602

3601  ̶  3604

Deze producten worden niet onderzocht door het Douane Laboratorium.

3606

3805

3807  ̶  3808

3809 91  ̶  3815

3817

3822

Grote diversiteit aan gevaarlijke en ongevaarlijke producten: controleer het MSDS of overleg vooraf met ILT

3824 81  ̶  3824 99

Grote diversiteit aan gevaarlijke en ongevaarlijke producten: controleer het MSDS of overleg vooraf met ILT

3825 - 3827

3912 20

6811 40

Asbest wordt niet onderzocht door het Douane Laboratorium

6812

Asbest wordt niet onderzocht door het Douane Laboratorium

6813 20

Asbest wordt niet onderzocht door het Douane Laboratorium

7504

7603

7804 20

7903 10

8101  ̶  8112

Indien poedervormig

9306

Deze producten worden niet onderzocht door het Douane Laboratorium