Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.10.00 Monsterneming en monsteronderzoek

17 Bijlage 7. Aanvraagformulier monstername Douane proefversie

Inspectie Leefomgeving en Transport / Meet en Monsternameteam (MMT)

Aanvraagformulier monsterneming voor de Douane (versie 13-10-17)

VOLLEDIG IN TE VULLEN DOOR HET WERKVERDEELPUNT VAN DE DOUANE

naam werkverdeelpunt:

medewerker werkverdeelpunt + tel.nummer:

PLATO-nummer(s):

gewenste tijdstip van de monsterneming:

datum:

tijd:

aantal + hoeveelheid te nemen monsters:

bedrijfsnaam, waar de partij staat:

adres + plaatsnaam, waar de partij staat:

contactpersoon van het bedrijf + telefoonnummer:

stofnaam en/of productnaam:

soort verpakking:

containernummer (indien van toepassing):

Documenten aanwezig (aankruisen):

ladingpapieren

MSDS (Nederlands)

Eventuele opmerkingen, vragen en/of aanvullende informatie:

Toelichting

De medewerker van het werkverdeelpunt van de Douane wordt verzocht om:

  • het formulier volledig in te vullen;

  • bij het formulier een MSDS te voegen van maximaal 4 jaar oud, opgesteld in de Nederlandse taal of Engelse taal;

  • dit formulier en de MSDS te e-mailen naar: monstername@ilent.nl.

De adviseur-monsternemer neemt vervolgens per e-mail of per telefoon contact op met het werkverdeelpunt om de bemonstering te bevestigen, eventueel op een ander nader overeen te komen datum/tijdstip.

Het MMT van de ILT is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 088-4890000.