Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.10.00 Monsterneming en monsteronderzoek

7 Monsterneming van kaas

7.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn geen algemene bepalingen opgenomen.

Naar boven

7.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

In de volgende tabel vindt u hoe u te werk moet gaan bij het nemen van kaasmonsters.

Tabel 11: Kaasmonsters nemen

Gewicht van de kaas

Wijze van monsterneming

< 1.000 gr

Neem tenminste twee hele kazen of kleinhandelsverpakkingen als monster. Zorg ervoor dat het totale monster tenminste 500 g bedraagt.

≥ 1.000 gr

< 10 kg

Neem indien mogelijk twee hele kazen als monster. Als de grootte van het monster niet in verhouding staat tot de grootte van de totale partij kunt u volstaan met één hele kaas, die dan tevens als 2 e monster kan dienen. Stuur de kaas in zijn geheel op.

≥ 10 kg

Neem tenminste één hele kaas als monster. Deze kaas kan tevens als 2 e monster dienen. Stuur de kaas in zijn geheel op.

Naar boven

7.3 Nadere bepalingen

Als u monsters moet nemen van kaas in bergingsmiddelen die pekel bevatten, moet u altijd een hele verpakking als monster opsturen. Deze kaas moet steeds bij een temperatuur van 7ºC worden bewaard. Bij een hogere temperatuur trekt er namelijk vocht uit de kaas, waardoor het gewicht ervan afneemt.

Naar boven

7.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zijn geen uitzonderingen opgenomen

Naar boven

7.5 Strafbepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen strafbepalingen opgenomen.

Naar boven