Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.10.00 Monsterneming en monsteronderzoek

9 Monsterneming van olijfolie

9.1 Algemeen

Op grond van een op communautair niveau overeengekomen administratieve afspraak is monsterneming van de volgende olijfolie verplicht:

  • olijfolie waarvoor een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen wordt gedaan, waarbij een inlichtingenblad INF 5 wordt overgelegd als bewijs dat de veredelingsproducten onder de regeling actieve veredeling uit olijfolie met toepassing van het equivalentieverkeer zijn verkregen en in het kader van voorafgaande uitvoer zijn uitgevoerd.

De administratieve afspraak is opgenomen als bijlage 4a bij onderdeel 16.00.00, Actieve Veredeling, van dit Handboek.

Naar boven

9.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Als u monsters moet nemen van olijfolie die onder overlegging van een inlichtingenblad INF 5 in het vrije verkeer wordt gebracht, moet u dit doen overeenkomstig de procedure zoals staat vermeld in de bijlage 4a van onderdeel 16.00.00, Actieve Veredeling, van dit Handboek.

Naar boven

9.3 Nadere bepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven

9.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zijn geen uitzonderingen opgenomen.

Naar boven

9.5 Strafbepalingen

In dit hoofdstuk geen strafbepalingen opgenomen.

Naar boven