Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

28.00.00 Ontstaan van de douaneschuld

2 Bijlage 1. Mededeling omtrent verschuldigd geworden omzetbelasting

MEDEDELING OMTRENT VERSCHULDIGD GEWORDEN OMZETBELASTING

Belastingdienst/Douane.........................................
Postbus.................................................................

Aan:

BTW-identificatienummer:

Hierbij deel ik u mede dat gelet op de artikelen 1 jo. 18 van de Wet op de omzetbelasting 1968 u ter zake van ..............................................................................................................
..............................................................................................................

een bedrag aan omzetbelasting bij invoer verschuldigd bent van € …….....

Ingevolge artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 dient u dit bedrag op aangifte te voldoen in de periodieke aangifte omzetbelasting welke u doet bij uw belastingkantoor.

Belastingdienst/Douane ................
de inspecteur,

***