Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

28.00.00 Ontstaan van de douaneschuld

3 Bijlage 2. Mededeling omtrent verschuldigd geworden omzetbelasting (exemplaar ten behoeve van de renseignering)

MEDEDELING OMTRENT VERSCHULDIGD GEWORDEN OMZETBELASTING

(exemplaar ten behoeve van de renseignering)

Belastingdienst/Douane.........................................
Postbus.................................................................

Aan:

BTW-identificatienummer:

Hierbij deel ik u mede dat gelet op de artikelen 1 juncto 18 van de Wet op de omzetbelasting 1968 u ter zake van ...............................................................................................................
...............................................................................................................

een bedrag aan omzetbelasting bij invoer verschuldigd bent van € ………..

Ingevolge artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 dient u dit bedrag u op aangifte te voldoen in de periodieke aangifte omzetbelasting welke u doet bij uw belastingkantoor.

Belastingdienst/Douane ................
de inspecteur,

***

Te zenden aan:

Belastingdienst/ ............................................