Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Restituties

1 Inleiding

De Europese Commissie kan restituties verlenen bij de uitvoer van landbouwproducten. De Raad heeft de volgende marktordeningen vastgesteld voor:

  • Industriële landbouwproducten Verordening (EU) nr. 510/2014

  • Landbouwproducten Verordening (EU) nr.1308/2013 (de Integrale Gemeenschappelijke Markt Ordening (IGMO))

Bij restitutie voor landbouwproducten staan de restitutievoorwaarden in
Verordening (EG) nr. 612/2009. Dit is de Restitutieverordening.

Er kunnen bijzondere of aanvullende voorwaarden van kracht zijn. Deze staan in de marktordening of in uitvoeringsverordening(en).

De Europese Commissie zal het middel restituties alleen inzetten als vangnet bij ernstige marktverstoringen en wanneer er geen ander middel toepasbaar is. Zij houdt die mogelijkheid momenteel alleen open voor de sectoren zuivel en varkensvlees.

Er worden sinds 2013 al geen restituties meer verleend. Vanwege de mogelijkheid dat restituties op enig moment wel verleend kunnen worden, blijft de in 2014 herziene restitutieverordening van kracht. Om die reden blijft ook dit onderdeel 20.01.00 gehandhaafd.

Een aantal zaken die in de restitutieverordening zijn vastgelegd en in dit onderdeel worden behandeld zijn met de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) in mei 2016 niet meer toepasbaar. Zo is het controleformulier T5 afgeschaft en wordt geen gebruik meer gemaakt van bevoorradingsdepots.