Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Restituties

5 Procedure voor de restitutiebetaling

5.1 Algemene bepalingen

Restituties worden op uitdrukkelijk verzoek betaald aan de exporteur. Dit is de exporteur zoals bedoeld in artikel 2, letter i van de Restitutieverordening. De exporteur vraagt de restitutie aan bij de elektronische aangifte ten uitvoer.

( artikel 46, Verordening (EG) nr. 612/2009)

De exporteur moet binnen bepaalde termijnen bewijsstukken overleggen bij de RVO.nl. In Nederland betaalt de RVO.nl de restituties. RVO.nl beheert de betaaldossiers.

(artikel 3:19 Algemene douaneregeling)

Naar boven

5.2 Sancties en terugvordering restitutie

5.2 Sancties en terugvordering restitutie. De RVO.nl kan in een aantal gevallen sancties toepassen.
( artikel 48, lid 1, Verordening (EG) nr. 612/2009)

Dit kan ook als er geen of een onjuiste restitutievoet vermeld is op EX A en T5.
( artikel 48, lid 1 bis, Verordening (EG) nr. 612/2009)

De RVO.nl bepaalt autonoom of wel of geen sanctie wordt opgelegd. Geef, als u de aangifte behandelt, duidelijk weer wat de onregelmatigheid is. Geef ook aan hoe u de onregelmatigheid hebt vastgesteld. Dit vormt de basis voor de beslissing van de RVO.nl of deze een sanctie oplegt of niet.
( artikel 48 Verordening (EG) nr. 612/2009)

De sancties die de RVO.nl oplegt, mogen niet worden verward met de sancties die de Douane kan opleggen. Beide sancties kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgelegd.

Let op!

In het voorgaande wordt gesproken over het gebruik van het controleformulier T5. Met de invoering van het DWU in mei 2016 wordt het controleformulier T5 niet meer gebruikt. Voor het gebruik in het kader van de restitutieverlening is nog geen alternatief besloten. Zodra er weer restitutiebedragen worden vastgesteld zal bekend gemaakt worden op welke wijze de controle zoals hiervoor bedoeld vorm krijgt

Naar boven