Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

100.00.00 Toelichting op het afsluiten van Memoranda of Understanding / Convenants

1 Toelichting op het afsluiten van Memoranda of Understanding / Convenants

Het Ministerie van Financiën maakt voor Belastingdienst/Douane samenwerkingsafspraken met andere ministeries. De afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Deze convenanten worden bekend gemaakt in de staatscourant en zijn opgenomen op www.douane.nl.

In onderdeel 100.00.01 en verder zijn opgenomen de memoranda of understanding die zijn gesloten met andere lidstaten.