Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

8 Gedrag bij calamiteiten

Bij calamiteiten neemt u de volgende maatregelen:

  1. Waarborg de veiligheid van uzelf, collega's, omstanders en slachtoffers. Voorkom dat er meer slachtoffers vallen. Gebruik uw beschermingsmiddelen bij kans op contact met gevaarlijke stoffen.

  2. Informeer, ook bij het slachtoffer, naar wat er gebeurd is en wat hem mankeert.

  3. Alarmeer de BHV (of bedrijfsbrandweer) van het bedrijf waar u controleert. Of alarmeer brandweer, ambulance en/of politie.

  4. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij beslist nodig. Bescherm het slachtoffer tegen weer en kou.

  5. Markeer de plek, zorg dat omstanders op afstand blijven.