Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

6 Veiligheid bij verzegelen

6.1 Omgevingsveiligheidsmaatregelen

Zorg op de eerste plaats voor een veilige plek. Met name in de havens, maar ook op andere locaties zijn vaak plekken aangewezen voor het verrichten van dit soort ambtshandelingen. Soms moet u hiervan verplicht gebruik maken.

Naar boven

6.2 Het verzegelen van colli en vervoermiddelen zonder gevaarsaanduidingen

Veiligheidsmaatregelen

U kunt u colli en vervoermiddelen zonder gevaarsaanduidingen zelf verzegelen. Van belang is om op enkele veiligheidsaspecten te letten:

  1. a. Verzegeling van tankwagens en tankcontainers
    Bij het verzegelen van de mangaten van een tankwagen geldt de volgende veiligheidsmaatregel:

Zet altijd de veiligheidsrailing aan de bovenkant van de tankwagen uit, naast het loopvlak, vóór het sluiten van de mangaten.

  1. b. Verzegeling van colli
    Indien de verzegeling door het colli wordt geregen, moet men erop bedacht zijn dat de inhoud kan worden beschadigd. Dit zou in een extreem geval voor u gevaar kunnen betekenen.

In beginsel kunnen verzegelingen zonder bijzondere beschermingsmiddelen worden aangebracht. Bij het verzegelen van tankwagens of tankcontainers is het wenselijk om werkhandschoenen te dragen.

Naar boven

6.3 Het verzegelen van colli en vervoermiddelen met gevaarsaanduidingen van de WVGS en of de WMS

Verzegeling van vervoermiddelen

Overleg in geval van twijfel over uw veiligheid met de vraagbaakfunctionaris milieu, om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn.

Verzegeling van colli

Het rijgen van verzegeltouw door colli waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden is verboden. Als dergelijke colli niet op een andere wijze kunnen worden verzegeld, vindt er geen verzegeling plaats. Het risico dat de speciale verpakking wordt beschadigd is te groot.

Naar boven