Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.43.00 Vereenvoudiging douanevervoer; Verzegelingen van een bijzonder model

4 Bijlage 1. Aanbiedingsformulier Goedkeuring verzegeling van een bijzonder model

Door de douaneregio te zenden aan: Douane Eindhoven/de Zuivering/Controle verzegelingen Postbus 4502
6401 JA Heerlen

Hierbij bied ik u een verzegeling ter goedkeuring aan. Deze verzegeling is niet gecertificeerd overeenkomstig ISO-norm 17712:2013.

Gegevens aanvrager:

Naam: ………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………

Plaats: ………………………………………………………………………………

EORI-nummer: …………………………………………………………………

Bijgevoegd:

 1. □ 5 stuks voorbeeld verzegelingen

 2. □ Verklaring fabrikant van unieke nummerserie met bijbehorend bedrijfskenmerk

 3. □ Technische specificatie

 4. □ Overige:…………………………………………………………………………

Terugzendadres douaneregio:

----------------------------------------------------------------------------------------------

De beoordeling door Douane Eindhoven/de Zuivering/Controle verzegelingen:

 1. □ Aangeboden verzegeling is akkoord bevonden.

 2. □ Aangeboden verzegeling is niet akkoord bevonden omdat de verzegeling niet voldoet aan een of meerdere essentiële kenmerken zoals bedoeld in artikel 301 lid 1 UVo. DWU, te weten:

  1. □ Ze moeten bij normaal gebruik ongeschonden en stevig vastgemaakt blijven.

  2. □ Ze moet op eenvoudige wijze gecontroleerd en geïdentificeerd kunnen worden.

  3. □ Ze mag niet verbroken en weer aangebracht, gemanipuleerd of verwijderd kunnen worden zonder dat dit met het blote oog waarneembare sporen achterlaat.

  4. □ Ze moet zijn voorzien van identificatiekenmerken die permanent, gemakkelijk leesbaar en uniek genummerd zijn.

  5. □ andere reden:

Datum: …………………… Registratienummer: …………………………

Naam en handtekening douanemedewerker:

…………………………………………………………………………………………………