Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.43.00 Vereenvoudiging douanevervoer; Verzegelingen van een bijzonder model

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Wanneer goederen onder de regeling Uniedouanevervoer worden geplaatst brengt het douanekantoor van vertrek een verzegeling aan. De Douane kan toestemming verlenen dat de aangever voor vervoermiddelen of colli verzegelingen gebruik maakt van verzegeling van een bijzonder model.
(artikel 233 lid 4, onder c DWU en artikel 197 GVo. DWU)

Het gebruik van verzegelingen van een bijzonder model kan worden toegestaan als door de Douane is vastgesteld dat deze verzegelingen voldoen aan de in artikel 301 lid 1 UVo. DWU vastgestelde kenmerken.
(artikel 317 lid 1 UVo. DWU)

Naast de algemene voorwaarden (beschreven in onderdeel 14.40.00 van dit Handboek) gelden voor de vergunning gebruik verzegelingen van een bijzonder model een aantal specifieke bepalingen.

De bepalingen van de Overeenkomst Gemeenschappelijk Douanevervoer, zullen niet beschreven worden, maar zijn van overeenkomstige toepassing.

Let op!

Verzegelingen van een bijzonder model mogen alleen worden gebruikt voor de regeling Uniedouanevervoer en bij toepassing van de Overeenkomst Gemeenschappelijk Douanevervoer en daarnaast in de situaties die zijn genoemd in de laatste alinea van paragraaf 2.2 van dit onderdeel van het handboek Douane.
(artikel 192, lid 1 DWU en artikel 233, lid 4 onder c DWU)

Naar boven

1.2 Typen zegels

Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de meest voorkomende typen zegels die gebruikt worden als verzegelingen van een bijzonder model. Dit betreft verzegelingen van een bijzonder model die door de Douane zijn goedgekeurd.

Naar boven

1.2.1 Container Boltseal

Dit type verzegeling bestaat uit een metalen pin en een metalen cilinder. Zowel de metalen pin als de cilinder kunnen zijn voorzien van een kunststof coating. De sluiting van deze verzegeling komt tot stand doordat de in de cilinder gebrachte pin wordt vastgezet door een verende borgring.

Naar boven

1.2.2 Stalenbandverzegeling

Dit type verzegeling bestaat uit een metalen strip met een plat, bol of tonvormig sluiteinde. De sluiting van dit type verzegeling wordt tot stand gebracht doordat de in het sluiteinde gebrachte strip wordt geborgd door een enkel of dubbel sluitmechanisme.

Naar boven

1.2.3 Kabelverzegeling

Dit type verzegeling bestaat uit een metalen of kunststof huis en een in dit huis verankerde gevlochten staalkabel. De sluiting van dit type verzegeling wordt tot stand gebracht doordat de in het verzegelhuis gebrachte strip wordt geborgd door getande roller van gehard staal en een veer.

Naar boven

1.2.4 Kunststofverzegeling

Dit type verzegeling bestaat uit een kunststof strip met een kunststof sluiteinde. De sluiting van dit type verzegeling wordt tot stand gebracht doordat de strip in het sluiteinde wordt geborgd of door het sluiteinde heen gevoerd wordt.

Naar boven

1.2.5 Aluminium sluitzegels

Zegel van aluminium dat gesloten wordt rond een met koperdraad verstevigd touw. Sluiting gebeurt met een speciale verzegeltang.

Naar boven

1.2.6 Overige zegels

Zegels die niet onder de bovenstaande categorieën vallen.

Een overzicht van de goedgekeurde verzegelingen van een bijzonder model is hier te vinden.

Naar boven