Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.43.00 Vereenvoudiging douanevervoer; Verzegelingen van een bijzonder model

3 Verplichtingen vergunninghouder en douanetoezicht

3.1 Formaliteiten

De houder van de regeling, moet in de aangifte voor douanevervoer in het invulvenster “Verzegelingen”, het aantal, de aard en identificatiemerken van de aangebrachte verzegeling vermelden. De verzegelingen worden uiterlijk bij de vrijgave van de goederen aangebracht.

(artikel 317 lid 3 UVo. DWU)

Let op!

Het is aan de houder van de regeling voor Uniedouanevervoer om de vermeldingen te plaatsen in de aangiften. Als de verzegeling van een bijzonder model wordt gebruikt van een andere persoon zullen beide personen afspraken moeten maken over een juiste uitvoering van de formaliteiten.

Naar boven

3.2 Douanetoezicht

Ten behoeve van deze regeling informeert de Douane de Commissie en heeft daarmee afstemming over het gebruik van de verzegelingen. Ook stemt de Douane met de Commissie een eventueel gemeenschappelijk nummeringssysteem af evenals het gebruik van gemeenschappelijke veiligheidskenmerken en het definiëren van technologie.

Douane Eindhoven/de Zuivering/Controle verzegelingen gevestigd in Heerlen is belast met de goedkeuring van de verzegelingen van een bijzonder model die niet voldoen aan de ISO-norm 17712:2013 „Vrachtcontainers -Mechanische afdichtingen”.

Informatie over verzegelingen waarvoor een vergunning gebruik verzegelingen van een bijzonder model is verleend waarbij onregelmatigheden of technische gebreken zijn vastgesteld moet aan dit team worden verstrekt.

Dit team beoordeelt de verzegelingen van een bijzonder model voor het gebruik waarvan zij toestemming heeft gegeven opnieuw, als zij verneemt dat een andere autoriteit besloten heeft een specifieke verzegeling van een bijzonder model niet goed te keuren.

Dit team houdt een overzicht bij van de vergunninghouders gebruik verzegelingen van een bijzonder model en de door deze vergunninghouders gebruikte en goedgekeurde verzegeling(en).

(artikel 318 UVo. DWU)

Naar boven