Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Voedselhulp

2 Mogelijkheden

Voedselhulp kan worden verleend door:

  • de Unie (zie paragraaf 2.1)

  • door individuele lidstaten van de Unie (paragraaf 2.2)

Naar boven

2.1 Voedselhulp door de Unie (Communautaire voedselhulp)

Voor voedselhulpacties geïnitieerd door de Unie gelden de volgende uitgangspunten:

  • De geleverde producten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de voedingsgewoonten van de ontvangende bevolkingsgroepen.

  • De hulp mag geen ongunstige invloed hebben op de economie van de landen die de hulp ontvangen.

Voor de levering van Unie voedselhulp schrijft de Europese Commissie openbare aanbestedingen uit, waarop iedereen kan inschrijven.

In de aanbesteding staan de leveringscondities en een aantal aanvullende regels. In de aanvullende regels wordt onder andere geregeld:

  • de eventuele restitutie voor de uit te voeren goederen

  • de hoogte van het (eventuele) restitutiebedrag

Naar boven

2.2 Voedselhulp door individuele lidstaten (Nationale voedselhulp)

De voorwaarden waaronder individuele lidstaten van de Unie voedselhulp kunnen geven, zijn niet communautair geregeld.

Voor nationale voedselhulpacties gelden de normale regels bij uitvoer van landbouwgoederen. Deze voedselhulpacties vallen buiten de werking van Verordening (EG) nr. 2298/2001. Als de nationale voedselhulpacties voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden die ook gelden voor reguliere exportzendingen, kan voor deze voedselhulpacties gewoon restitutie worden verleend.

Naar boven