Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2017

In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het 'Handboek Loonheffingen 2017'.

Naar boven

Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie paragraaf 7.3)

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

1

€ 0 t/m € 19.982

36,55%

18,65%

2

€ 19.983 t/m € 33.791

40,80%

22,90%

3

€ 33.792 t/m € 67.072

40,80%

40,80%

4

€ 67.073 of meer

52,00%

52,00%

Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

1

€ 0 t/m € 19.982

18,65%

2

€ 19.983 t/m € 34.130

22,90%

3

€ 34.131 t/m € 67.072

40,80%

4

€ 67.073 of meer

52,00%

Het tarief in de 3e en 4e schijf bestaat volledig uit loonbelasting. Het tarief van de 1e en 2e schijf is als volgt samengesteld:

Schijf

Premiesoort

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

1

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

8,90%

8,90%

totaal

36,55%

18,65%

2

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

13,15%

13,15%

totaal

40,80%

22,90%

Naar boven

Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 2.254

--

Voor belastbaar loon tot € 19.982

Afbouw algemene heffingskorting

--

4,787%

Voor belastbaar loon van € 19.982 of meer, maar niet meer dan € 67.068

maximaal

€ 2.254

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 67.068

Arbeidskorting

--

1,772%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager is

maximaal

€ 3.223

28,317%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.309

Afbouw arbeidskorting

--

3,6% van loon boven € 32.444

De afbouw is € 3.223 als het loon meer is dan € 121.972.

Werkbonus

€ 0

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 17.327

 

--

58,100% van het loon minus € 17.327

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 17.327, maar niet meer dan € 19.252

 

€ 1.119

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 19.252, maar niet meer dan € 23.104

 

€ 1.119 minus 10,567% van het loon minus € 23.104

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 23.104, maar niet meer dan € 33.694

 

€ 0

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 33.694

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

--

--

Levensloopverlofkorting

€ 210

--

Per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

Naar boven

Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 1.151

--

--

Afbouw algemene heffingskorting

--

2,443%

Voor belastbaar loon van € 19.982 of meer, maar niet meer dan € 67.068

maximaal

€ 1.151

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 67.068

Arbeidskorting

--

0,904%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager is

maximaal

€ 1.645

14,449%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.309

Afbouw arbeidskorting

--

1,837% van het loon boven € 32.444

De afbouw is € 1.645 als het loon meer is dan € 121.972

Ouderenkorting

€ 1.292

--

Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 36.057

 

€ 71

--

Als het loon hoger is dan € 36.057

Alleenstaande-ouderenkorting

€ 438

--

--

Naar boven

Tabel 2c Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 32.444

€ 121.972

€ 3.223 – 3,6% x (inkomen - € 32.444)

€ 121.972

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2d Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 32.444

€ 121.972

€ 1.645 – 1,837% x (inkomen - € 32.444)

€ 121.972

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 19.982

€ 67.068

€ 4,787% x (inkomen - € 19.982)

€ 67.068

--

€ 2.254 (geen algemene heffingskorting)

Naar boven

Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 19.982

€ 67.068

2,443% x (inkomen - € 19.982)

€ 67.068

--

€ 1.151 (geen algemene heffingskorting)

Naar boven

Tabel 2g Berekening werkbonus voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

werkbonus

€ 17.327

€ 23.104

58,100% x (inkomen - € 17.327) met een maximum van € 1.119

€ 23.104

€ 33.694

€ 1.119 -/- 10,567% x (inkomen - € 23.104)

€ 33.694

--

€ 0

Naar boven

Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters (zie paragraaf 16.4 en 16.6)

Voor een

Percentage

Artiest die in Nederland woont

36,55%

Artiest die in het buitenland woont

20,00%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters uit een niet-verdragsland

20,00%

Naar boven

Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden (zie paragraaf 16.2, 16.17, 16.15 en 16.9)

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

36,00%

9,00%

18,00%

0,00%

Naar boven

Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

57,60%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

57,60%

57,60%

€ 19.983 t/m € 33.791

68,90%

68,90%

€ 33.792 t/m € 67.072

68,90%

68,90%

€ 67.073 of meer

108,30%

108,30%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

36,55%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

36,55%

36,55%

€ 19.983 t/m € 33.791

40,80%

40,80%

€ 33.792 t/m € 67.072

40,80%

40,80%

€ 67.073 of meer

52,00%

52,00%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

57,60% wordt

38,20%

36,55% wordt

27,65%

€ 19.983 t/m € 33.791

68,90% wordt

38,20%

40,80% wordt

27,65%

€ 33.792 of meer

68,90% en hoger wordt

0,00%

40,80% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

57,60% wordt

9,70%

36,55% wordt

8,90%

€ 19.983 t/m € 33.791

68,90% wordt

15,10%

40,80% wordt

13,15%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

56,20%

36,00%

Met loonheffingskorting

9,80%

9,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst kunnen andere percentages gelden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Naar boven

Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

22,90%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

22,90%

22,90%

€ 19.983 t/m € 34.130

29,70%

29,70%

€ 34.131 t/m € 67.072

68,90%

68,90%

€ 67.073 of meer

108,30%

108,30%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

18,65%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

18,65%

18,65%

€ 19.983 t/m € 34.130

22,90%

22,90%

€ 34.131 t/m € 67.072

40,80%

40,80%

€ 67.073 of meer

52,00%

52,00%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

22,90% wordt

10,80%

18,65% wordt

9,75%

€ 19.983 t/m € 34.130

29,70% wordt

10,80%

22,90% wordt

9,75%

€ 34.131 of meer

68,90% en hoger wordt

0,00%

40,80% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

22,90% wordt

9,70%

18,65% wordt

8,90%

€ 19.983 t/m € 34.130

29,70% wordt

15,10%

22,90% wordt

13,15%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst kunnen andere percentages gelden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Naar boven

Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

22,90%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

22,90%

22,90%

€ 19.983 t/m € 33.791

29,70%

29,70%

€ 33.792 t/m € 67.072

68,90%

68,90%

€ 67.073 of meer

108,30%

108,30%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.166

18,65%

0,00%

€ 6.167 t/m € 19.982

18,65%

18,65%

€ 19.983 t/m € 33.791

22,90%

22,90%

€ 33.792 t/m € 67.072

40,80%

40,80%

€ 67.073 of meer

52,00%

52,00%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

22,90% wordt

10,80%

18,65% wordt

9,75%

€ 19.983 t/m € 33.791

29,70% wordt

10,80%

22,90% wordt

9,75%

€ 33.792 of meer

68,90% en hoger wordt

0,00%

40,80% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 19.982

22,90% wordt

9,70%

18,65% wordt

8,90%

€ 19.983 t/m € 33.791

29,70% wordt

15,10%

22,90% wordt

13,15%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst kunnen andere percentages gelden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Naar boven

Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (zie paragraaf 25.1)

 

Bedrag

Percentage

De afdrachtvermindering bedraagt over 1e schijf

€ 350.000

32%

De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt

--

16%

Verhoogd percentage starters over 1e schijf

€ 350.000

40%

Naar boven

Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2017

Leeftijd

Minimumloon per

maand

week

dag

15 jaar

€ 465,50

€ 107,40

€ 21,48

16 jaar

€ 535,30

€ 123,55

€ 24,71

17 jaar

€ 612,90

€ 141,45

€ 28,29

18 jaar

€ 706,00

€ 162,90

€ 32,58

19 jaar

€ 814,60

€ 188,00

€ 37,60

20 jaar

€ 954,25

€ 220,20

€ 44,04

21 jaar

€ 1.124,90

€ 259,60

€ 51,92

22 jaar

€ 1.318,85

€ 304,35

€ 60,87

23 jaar

€ 1.551,60

€ 358,05

€ 71,61

Naar boven

Tabel 9 Premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 5.2, 5.5 en 5.6)

Soort premie

Percentage werkgever

Premie WW-Awf

2,64%

Basispremie WAO/WIA inclusief 0,5% voor bijdrage kinderopvang

6,66%

Gedifferentieerde premie Whk

variabel per werkgever; zie uw beschikking

Naar boven

Tabel 9a Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (zie paragraaf 5.10)

 

Bij een werkweek van ten minste 36 uur

 

Voor werknemers die niet tot de doelgroep banenafspraak horen

Voor werknemers die wel tot de doelgroep banenafspraak horen en voor scholingsbelemmerde werknemers

Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorfonds (per jaar)

€ 7.000

€ 2.000

Per halfjaar (1/2 jaarbedrag)

€ 3.500

€ 1.000

Per maand (1/12 jaarbedrag)

€ 583,34

€ 166,67

Per 4 weken (1/13 jaarbedrag)

€ 538,47

€ 153,85

Naar boven

Tabel 9b Premiekorting oudere werknemer (zie paragraaf 5.9)

 

In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder bij een werkweek van ten minste 36 uur

Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorfonds (per jaar)

€ 7.000

Per halfjaar (1/2 jaarbedrag)

€ 3.500

Per maand (1/12 jaarbedrag)

€ 583,34

Per 4 weken (1/13 jaarbedrag)

€ 538,47

Naar boven

Tabel 9c Premiekorting jongere werknemer (zie paragraaf 5.11)

 

In dienst hebben van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar bij een werkweek van ten minste 32 of 24 uur met een duur van ten minste 6 maanden

Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorfonds (per jaar)

€ 3.500

Per halfjaar (1/2 jaarbedrag)

€ 1.750

Per maand (1/12 jaarbedrag)

€ 291,67

Per 4 weken (1/13 jaarbedrag)

€ 269,24

Naar boven

Tabel 10 Premie sectorfonds 2017 (zie paragraaf 5.3)

Sectorcode

Code risico-premiegroep

Sector

Premiepercentage

1

01

Agrarisch bedrijf Premiegroep kort

2,31%

 

02

Agrarisch bedrijf Premiegroep lang

0,59%

2

01

Tabakverwerkende industrie

1,27%

3

01

Bouwbedrijf Premiegroep kort

5,48%

 

02

Bouwbedrijf Premiegroep lang

1,32%

4

01

Baggerbedrijf

0,58%

5

01

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,50%

6

01

Timmerindustrie

0,24%

7

01

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,79%

8

01

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

1,19%

9

01

Grafische industrie exclusief fotografen

1,59%

 

02

Grafische industrie fotografen

1,59%

10

01

Metaalindustrie

0,73%

11

01

Elektrotechnische industrie

1,37%

12

01

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,70%

13

01

Bakkerijen

1,22%

14

01

Suikerverwerkende industrie

0,75%

15

01

Slagersbedrijven

1,38%

16

01

Slagers overig

1,50%

17

01

Detailhandel en ambachten

2,06%

18

01

Reiniging

2,00%

19

01

Grootwinkelbedrijf

2,47%

20

01

Havenbedrijven

2,34%

21

01

Havenclassificeerders

1,16%

22

01

Binnenscheepvaart

0,94%

23

01

Visserij

1,61%

24

01

Koopvaardij

0,93%

25

01

Vervoer KLM

0,93%

26

01

Vervoer NS

0,35%

27

01

Vervoer posterijen

2,58%

28

01

Taxivervoer

4,92%

29

01

Openbaar vervoer

0,54%

30

01

Besloten busvervoer

2,30%

31

01

Overig personenvervoer te land en in de lucht

3,67%

32

01

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,92%

33

01

Horeca algemeen Premiegroep kort

3,10%

 

02

Horeca algemeen Premiegroep lang

0,82%

34

01

Horeca catering

1,78%

35

01

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,94%

38

01

Banken

1,38%

39

01

Verzekeringswezen

1,47%

40

01

Uitgeverij

3,51%

41

01

Groothandel I

1,30%

42

01

Groothandel II

1,45%

43

01

Zakelijke dienstverlening I

1,01%

44

01

Zakelijke dienstverlening II

1,22%

45

01

Zakelijke dienstverlening III

1,48%

46

01

Zuivelindustrie

0,99%

47

01

Textielindustrie

1,98%

48

01

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,88%

49

01

Chemische industrie

0,84%

50

01

Voedingsindustrie

0,85%

51

01

Algemene industrie

1,19%

52

 

Uitzendbedrijven

 
 

07

Detachering

3,51%

 

08

Intermediaire diensten

3,40%

 

09

Uitzendbureau IB en IIB

3,96%

 

10

Uitzendbedrijven IA

3,68%

 

11

Uitzendbedrijven IIA

4,40%

53

01

Bewakingsondernemingen

1,42%

54

01

Culturele instellingen Premiegroep kort

6,13%

 

02

Culturele instellingen Premiegroep lang

1,37%

55

01

Overige takken van bedrijf en beroep

1,14%

56

01

Schildersbedrijf Premiegroep kort

12,38%

 

02

Schildersbedrijf Premiegroep lang

2,81%

57

01

Stukadoorsbedrijf

0,88%

58

01

Dakdekkersbedrijf

4,17%

59

01

Mortelbedrijf

0,00%

60

01

Steenhouwersbedrijf

0,52%

61

01

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,83%

62

01

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,83%

63

01

Overheid, defensie

0,83%

64

01

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,83%

 

02

Gemeenten, vervangende sectorpremie

1,77%

65

01

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,83%

66

01

Overheid, overige instellingen

0,83%

 

02

Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie

1,77%

67

01

Werk en (re-)integratie

3,84%

68

01

Railbouw

0,60%

69

01

Telecommunicatie

2,20%

Naar boven

Tabel 10a Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2017 (zie paragraaf 5.6)

Sectorcode

Sector

WGA

ZW-flex

Totaal

1

Agrarisch bedrijf

0,70%

0,27%

0,97%

2

Tabakverwerkende industrie

0,60%

0,31%

0,91%

3

Bouwbedrijf

1,11%

0,34%

1,45%

4

Baggerbedrijf

0,48%

0,06%

0,54%

5

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,35%

0,26%

1,61%

6

Timmerindustrie

1,12%

0,20%

1,32%

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,87%

0,37%

1,24%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

1,14%

0,26%

1,40%

9

Grafische industrie

0,74%

0,44%

1,18%

10

Metaalindustrie

0,47%

0,24%

0,71%

11

Elektrotechnische industrie

0,41%

0,37%

0,78%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,82%

0,33%

1,15%

13

Bakkerijen

1,32%

0,40%

1,72%

14

Suikerverwerkende industrie

1,19%

0,35%

1,54%

15

Slagersbedrijven

1,47%

0,47%

1,94%

16

Slagers overig

0,95%

0,53%

1,48%

17

Detailhandel en ambachten

0,87%

0,44%

1,31%

18

Reiniging

2,27%

0,75%

3,02%

19

Grootwinkelbedrijf

0,86%

0,33%

1,19%

20

Havenbedrijven

0,66%

0,73%

1,39%

21

Havenclassificeerders

0,72%

0,91%

1,63%

22

Binnenscheepvaart

0,55%

0,40%

0,95%

23

Visserij

0,59%

0,21%

0,80%

24

Koopvaardij

0,46%

0,44%

0,90%

25

Vervoer KLM

1,64%

0,47%

2,11%

26

Vervoer NS

0,85%

0,47%

1,32%

27

Vervoer posterijen

0,37%

0,37%

0,74%

28

Taxivervoer

1,78%

1,51%

3,29%

29

Openbaar vervoer

0,45%

0,62%

1,07%

30

Besloten busvervoer

1,25%

0,59%

1,84%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,40%

0,53%

0,93%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,89%

0,39%

1,28%

33

Horeca algemeen

0,73%

0,55 %

1,28%

34

Horeca catering

0,93%

0,73%

1,66%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,72%

0,34%

1,06%

38

Banken

0,31%

0,12%

0,43%

39

Verzekeringswezen

0,50%

0,10%

0,60%

40

Uitgeverij

0,82%

0,23%

1,05%

41

Groothandel I

0,57%

0,21%

0,78%

42

Groothandel II

0,66%

0,29%

0,95%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,49%

0,14%

0,63%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,37%

0,26%

0,63%

45

Zakelijke dienstverlening III

0,56%

0,49%

1,05%

46

Zuivelindustrie

0,68%

0,41%

1,09%

47

Textielindustrie

0,54%

0,08%

0,62%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,46%

0,38%

1,84%

49

Chemische industrie

0,77%

0,17%

0,94%

50

Voedingsindustrie

0,66%

0,30%

0,96%

51

Algemene industrie

0,64%

0,32%

0,96%

52

Uitzendbedrijven

1,14%

3,94%

5,08%

53

Bewakingsondernemingen

1,02%

0,84%

1,86%

54

Culturele instellingen

0,58%

0,29%

0,87%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,10%

0,41%

1,51%

56

Schildersbedrijf

2,04%

0,56%

2,60%

57

Stukadoorsbedrijf

3,05%

0,71%

3,76%

58

Dakdekkersbedrijf

2,17%

0,45%

2,62%

59

Mortelbedrijf

1,54%

0,15%

1,69%

60

Steenhouwersbedrijf

2,25%

0,36%

2,61%

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,88%

0,09%

0,97%

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,64%

0,03%

0,67%

63

Overheid, defensie

0,00%

0,01%

0,01%

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,80%

0,06%

0,86%

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,37%

0,08%

0,45%

66

Overheid, overige instellingen

0,92%

0,23%

1,15%

67

Werk en (re-)integratie

3,33%

1,13%

4,46%

68

Railbouw

1,01%

0,06%

1,07%

69

Telecommunicatie

0,53%

0,26%

0,79%

Naar boven

Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Kwartaal

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 206,54

€ 1.032,71

€ 4.130,84

€ 4.475,08

€ 13.425,25

€ 53.701,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 206,54

€ 1.032,71

€ 4.130,84

€ 4.475,08

€ 13.425,25

€ 53.701,00

Naar boven

Tabel 12 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 219,18

€ 1.095,93

€ 4.383,75

€ 4.749,35

€ 53.701,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 219,18

€ 1.095,93

€ 4.383,75

€ 4.749,35

€ 53.701,00

Naar boven

Tabel 13 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 234,50

€ 1.172,51

€ 4.690,04

€ 5.080,99

€ 53.701,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 234,50

€ 1.172,51

€ 4.690,04

€ 5.080,99

€ 53.701,00

Naar boven

Tabel 14 Overige bedragen voor 2017

Normbedrag voor

Bedrag

Percentage

Zorgverzekeringswet

  • werkgeversheffing Zvw (zie paragraaf 6.2.1)

--

6,65%

  • bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.2)

--

5,40%

  • zeevarenden (waaronder ook deelvissers) (zie paragraaf 6.2.3)

--

0,00%

Ufo-premie

--

0,78%

Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA

--

0,50%

Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang (zie paragraaf 16.1)

€ 45.000

--

Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8)

€ 540.000

--

Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen inkomstenbelasting van (zie paragraaf 7.3.6)

€ 227

10,00%

Studiekosten (zie paragraaf 20.1.4)

   
  • onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten is maximaal

€ 0,19 per kilometer

--

Vakantiebonnen (zie paragraaf 19.1.2)

   
  • lagere waardering

--

99%

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

   
  • loon werknemer met specifieke deskundigheid

€ 37.000

--

  • loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is

€ 28.125

--

Naar boven

Tabel 15 Normbedragen

Normbedrag voor

 

Bedrag

Percentage

Vrije vergoeding per kilometer

 

€ 0,19

 

Maaltijden

 

€ 3,30

 

Huisvesting en inwoning

Normbedrag per dag

€ 5,50

 

Verhuiskosten

Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten

€ 7.750,00

 

Vrijwilligersregeling

Normbedrag

   
 
  • per jaar

€ 1.500,00

 
 
  • per maand

€ 150,00

 

Ziektekostenregelingen

Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal

€ 27,00

 

Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte

   

1,2%

Naar boven