Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018

In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het 'Handboek Loonheffingen 2018'.

Naar boven

Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie paragraaf 7.3)

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

1

€ 0 t/m € 20.142

36,55%

18,65%

2

€ 20.143 t/m € 33.994

40,85%

22,95%

3

€ 33.995 t/m € 68.507

40,85%

40,85%

4

€ 68.508 of meer

51,95%

51,95%

Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

1

€ 0 t/m € 20.142

18,65%

2

€ 20.143 t/m € 34.404

22,95%

3

€ 34.405 t/m € 68.507

40,85%

4

€ 68.508 of meer

51,95%

Het tarief in de 3e en 4e schijf bestaat volledig uit loonbelasting. Het tarief van de 1e en 2e schijf is als volgt samengesteld:

Schijf

Premiesoort

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

1

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

8,90%

8,90%

totaal

36,55%

18,65%

2

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

13,20%

13,20%

totaal

40,85%

22,95%

Naar boven

Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 2.265

--

Voor belastbaar loon tot € 20.142

Afbouw algemene heffingskorting

--

4,683%

Voor belastbaar loon van € 20.142 of meer, maar niet meer dan € 68.507

maximaal

€ 2.265

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting

--

1,764%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.468 of lager is

maximaal

€ 3.249

28,064%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.468

Afbouw arbeidskorting

--

3,6% van loon boven € 33.112

De afbouw is € 3.249 als het loon meer is dan € 123.362.

Jonggehandicaptenkorting

€ 728

--

--

Levensloopverlofkorting

€ 212

--

Per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

Naar boven

Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 1.157

--

Voor belastbaar loon tot € 20.142

Afbouw algemene heffingskorting

--

2,389%

Voor belastbaar loon van € 20.142 of meer, maar niet meer dan € 68.507

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

maximaal

€ 1.157

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting

--

0,901%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.468 of lager is

maximaal

€ 1.659

14,320%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.468

Afbouw arbeidskorting

--

1,837% van het loon boven € 33.112

De afbouw is € 1.659 als het loon meer is dan € 123.362.

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

Ouderenkorting

€ 1.418

--

Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 36.346.

 

€ 72

--

Als het loon hoger is dan € 36.346

Alleenstaande-ouderenkorting

€ 423

--

--

Naar boven

Tabel 2c Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 33.112

€ 123.362

€ 3.249 – 3,6% x (inkomen - € 33.112)

€ 123.362

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2d Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 33.112

€ 123.362

€ 1.659 – 1,837% x (inkomen - € 33.112)

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

€ 123.362

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 20.142

€ 68.507

€ 4,683% x (inkomen - € 20.142)

€ 68.507

--

€ 2.265 (geen algemene heffingskorting)

Naar boven

Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 20.142

€ 68.507

2,389% x (inkomen - € 20.142)

€ 68.507

--

€ 1.157 (geen algemene heffingskorting)

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

Naar boven

Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters (zie paragraaf 16.4 en 16.6)

Voor een

Percentage

Artiest die in Nederland woont

36,55%

Artiest die in het buitenland woont

20,00%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters uit een niet-verdragsland

20,00%

Naar boven

Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden (zie paragraaf 16.2, 16.17, 16.15 en 16.9)

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

36,00%

9,00%

18,00%

0,00%

Naar boven

Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

57,60%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

57,60%

57,60%

€ 20.143 t/m € 33.994

69,00%

69,00%

€ 33.995 t/m € 68.507

69,00%

69,00%

€ 68.508 of meer

108,10%

108,10%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

36,55%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

36,55%

36,55%

€ 20.143 t/m € 33.994

40,85%

40,85%

€ 33.995 t/m € 68.507

40,85%

40,85%

€ 68.508 of meer

51,95%

51,95%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

57,60% wordt

38,20%

36,55% wordt

27,65%

€ 20.143 t/m € 33.994

69,00% wordt

38,20%

40,85% wordt

27,65%

€ 33.995 of meer

69,00% en hoger wordt

0,00%

40,85% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

57,60% wordt

9,70%

36,55% wordt

8,90%

€ 20.143 t/m € 33.994

69,00% wordt

15,20%

40,85% wordt

13,20%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

56,20%

36,00%

Met loonheffingskorting

9,80%

9,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

22,90%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

22,90%

22,90%

€ 20.143 t/m € 34.404

29,70%

29,70%

€ 34.405 t/m € 68.507

69,00%

69,00%

€ 68.508 of meer

108,10%

108,10%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

18,65%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

18,65%

18,65%

€ 20.143 t/m € 34.404

22,95%

22,95%

€ 34.405 t/m € 68.507

40,85%

40,85%

€ 68.508 of meer

51,95%

51,95%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

22,90% wordt

10,80%

18,65% wordt

9,75%

€ 20.143 t/m € 34.404

29,70% wordt

10,80%

22,95% wordt

9,75%

€ 34.405 of meer

69,00% en hoger wordt

0,00%

40,85% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

22,90% wordt

9,70%

18,65% wordt

8,90%

€ 20.143 t/m € 34.404

29,70% wordt

15,20%

22,95% wordt

13,20%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later (zie paragraaf 24.9)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

22,90%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

22,90%

22,90%

€ 20.143 t/m € 33.994

29,70%

29,70%

€ 33.995 t/m € 68.507

69,00%

69,00%

€ 68.508 of meer

108,10%

108,10%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.196

18,65%

0,00%

€ 6.197 t/m € 20.142

18,65%

18,65%

€ 20.143 t/m € 33.994

22,95%

22,95%

€ 33.995 t/m € 68.507

40,85%

40,85%

€ 68.508 of meer

51,95%

51,95%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

22,90% wordt

10,80%

18,65% wordt

9,75%

€ 20.143 t/m € 33.994

29,70% wordt

10,80%

22,95% wordt

9,75%

€ 33.995 of meer

69,00% en hoger wordt

0,00%

40,85% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.142

22,90% wordt

9,70%

18,65% wordt

8,90%

€ 20.143 t/m € 33.995

29,70% wordt

15,20%

22,95% wordt

13,20%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (zie paragraaf 25.1)

 

Bedrag

Percentage

De afdrachtvermindering bedraagt over 1e schijf

€ 350.000

32%

De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt

--

14%

Verhoogd percentage starters over 1e schijf

€ 350.000

40%

Naar boven

Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2018

Leeftijd

Minimumloon per

maand

week

dag

15 jaar

€ 473,40

€ 109,25

€ 21,85

16 jaar

€ 544,40

€ 125,65

€ 25,13

17 jaar

€ 623,30

€ 143,85

€ 28,77

18 jaar

€ 749,55

€ 172,95

€ 34,59

19 jaar

€ 867,90

€ 200,30

€ 40,06

20 jaar

€ 1.104,60

€ 254,90

€ 50,98

21 jaar

€ 1.341,30

€ 309,55

€ 61,91

22 jaar

€ 1.578,00

€ 364,15

€ 72,83

Naar boven

Tabel 9 Premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 5.2, 5.5 en 5.6)

Soort premie

Percentage werkgever

Premie WW-Awf

2,85%

Basispremie WAO/WIA inclusief 0,5% voor bijdrage kinderopvang

6,77%

Gedifferentieerde premie Whk

variabel per werkgever; zie uw beschikking

Naar boven

Tabel 10 Premie sectorfonds 2018 (zie paragraaf 5.3)

Sectorcode

Code risico-premiegroep

Sector

Premiepercentage

1

01

Agrarisch bedrijf Premiegroep kort

2,78%

 

02

Agrarisch bedrijf Premiegroep lang

0,66%

2

01

Tabakverwerkende industrie

2,50%

3

01

Bouwbedrijf Premiegroep kort

5,74%

 

02

Bouwbedrijf Premiegroep lang

1,30%

4

01

Baggerbedrijf

0,65%

5

01

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,59%

6

01

Timmerindustrie

0,14%

7

01

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,72%

8

01

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,40%

9

03

Grafische industrie

1,49%

10

01

Metaalindustrie

0,94%

11

01

Elektrotechnische industrie

1,00%

12

01

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,70%

13

01

Bakkerijen

1,08%

14

01

Suikerverwerkende industrie

0,71%

15

01

Slagersbedrijven

0,76%

16

01

Slagers overig

1,43%

17

01

Detailhandel en ambachten

1,42%

18

01

Reiniging

2,00%

19

01

Grootwinkelbedrijf

1,10%

20

01

Havenbedrijven

1,84%

21

01

Havenclassificeerders

0,50%

22

01

Binnenscheepvaart

0,48%

23

01

Visserij

0,00%

24

01

Koopvaardij

1,38%

25

01

Vervoer KLM

0,36%

26

01

Vervoer NS

0,32%

27

01

Vervoer posterijen

1,47%

28

01

Taxivervoer

2,43%

29

01

Openbaar vervoer

0,61%

30

01

Besloten busvervoer

2,00%

31

01

Overig personenvervoer te land en in de lucht

1,39%

32

01

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,86%

33

01

Horeca algemeen Premiegroep kort

2,92%

 

02

Horeca algemeen Premiegroep lang

0,72%

34

01

Horeca catering

0,98%

35

01

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,64%

38

01

Banken

3,86%

39

01

Verzekeringswezen

1,27%

40

01

Uitgeverij

1,54%

41

01

Groothandel I

1,11%

42

01

Groothandel II

1,30%

43

01

Zakelijke dienstverlening I

0,80%

44

01

Zakelijke dienstverlening II

1,34%

45

01

Zakelijke dienstverlening III

1,97%

46

01

Zuivelindustrie

0,75%

47

01

Textielindustrie

1,50%

48

01

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,37%

49

01

Chemische industrie

0,77%

50

01

Voedingsindustrie

1,20%

51

01

Algemene industrie

2,95%

52

 

Uitzendbedrijven

 
 

07

Detachering

2,66%

 

08

Intermediaire diensten

2,18%

 

09

Uitzendbureau IB en IIB

2,81%

 

10

Uitzendbedrijven IA

2,70%

 

11

Uitzendbedrijven IIA

3,24%

53

01

Bewakingsondernemingen

1,65%

54

01

Culturele instellingen Premiegroep kort

5,39%

 

02

Culturele instellingen Premiegroep lang

1,19%

55

01

Overige takken van bedrijf en beroep

1,38%

56

01

Schildersbedrijf Premiegroep kort

1,75%

 

02

Schildersbedrijf Premiegroep lang

0,64%

57

01

Stukadoorsbedrijf

0,32%

58

01

Dakdekkersbedrijf

2,00%

59

01

Mortelbedrijf

0,21%

60

01

Steenhouwersbedrijf

0,16%

61

01

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,42%

62

01

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,42%

63

01

Overheid, defensie

0,42%

64

01

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,42%

 

02

Gemeenten, vervangende sectorpremie

1,37%

65

01

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,42%

66

01

Overheid, overige instellingen

0,42%

 

02

Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie

1,37%

67

01

Werk en (re-)integratie

1,92%

68

01

Railbouw

0,31%

69

01

Telecommunicatie

1,83%

Naar boven

Tabel 10a Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2018 (zie paragraaf 5.6)

Sectorcode

Sector

WGA

ZW-flex

Totaal

1

Agrarisch bedrijf

0,67%

0,28%

0,95%

2

Tabakverwerkende industrie

0,91%

0,22%

1,13%

3

Bouwbedrijf

0,99%

0,25%

1,24%

4

Baggerbedrijf

0,37%

0,08%

0,45%

5

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,87%

0,25%

1,12%

6

Timmerindustrie

0,81%

0,30%

1,11%

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,88%

0,27%

1,15%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

1,13%

0,41%

1,54%

9

Grafische industrie

0,71%

0,29%

1,00%

10

Metaalindustrie

0,49%

0,28%

0,77%

11

Elektrotechnische industrie

0,27%

0,58%

0,85%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,78%

0,36%

1,14%

13

Bakkerijen

1,31%

0,45%

1,76%

14

Suikerverwerkende industrie

1,26%

0,36%

1,62%

15

Slagersbedrijven

1,51%

0,36%

1,87%

16

Slagers overig

0,93%

0,48%

1,41%

17

Detailhandel en ambachten

0,86%

0,48%

1,34%

18

Reiniging

2,05%

0,85%

2,90%

19

Grootwinkelbedrijf

0,99%

0,41%

1,40%

20

Havenbedrijven

0,60%

1,02%

1,62%

21

Havenclassificeerders

0,84%

0,59%

1,43%

22

Binnenscheepvaart

0,69%

0,32%

1,01%

23

Visserij

0,65%

0,38%

1,03%

24

Koopvaardij

0,34%

0,63%

0,97%

25

Vervoer KLM

1,55%

0,63%

2,18%

26

Vervoer NS

0,87%

0,63%

1,50%

27

Vervoer posterijen

0,61%

0,34%

0,95%

28

Taxivervoer

2,35%

1,59%

3,94%

29

Openbaar vervoer

0,73%

1,18%

1,91%

30

Besloten busvervoer

1,19%

0,70%

1,89%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,47%

0,81%

1,28%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,82%

0,57%

1,39%

33

Horeca algemeen

0,73%

0,57%

1,30%

34

Horeca catering

0,98%

0,65%

1,63%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,77%

0,33%

1,10%

38

Banken

0,34%

0,13%

0,47%

39

Verzekeringswezen

0,50%

0,11%

0,61%

40

Uitgeverij

0,66%

0,23%

0,89%

41

Groothandel I

0,56%

0,26%

0,82%

42

Groothandel II

0,63%

0,28%

0,91%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,53%

0,12%

0,65%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,36%

0,29%

0,65%

45

Zakelijke dienstverlening III

0,56%

0,56%

1,12%

46

Zuivelindustrie

0,57%

0,67%

1,24%

47

Textielindustrie

0,59%

0,18%

0,77%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,21%

0,35%

1,56%

49

Chemische industrie

0,85%

0,18%

1,03%

50

Voedingsindustrie

0,71%

0,36%

1,07%

51

Algemene industrie

0,62%

0,62%

1,24%

52

Uitzendbedrijven

1,15%

4,59%

5,74%

53

Bewakingsondernemingen

1,15%

1,05%

2,20%

54

Culturele instellingen

0,63%

0,32%

0,95%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,00%

0,36%

1,36%

56

Schildersbedrijf

2,08%

0,47%

2,55%

57

Stukadoorsbedrijf

2,74%

0,36%

3,10%

58

Dakdekkersbedrijf

1,77%

0,38%

2,15%

59

Mortelbedrijf

1,22%

0,02%

1,24%

60

Steenhouwersbedrijf

2,26%

0,56%

2,82%

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,92%

0,10%

1,02%

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,81%

0,01%

0,82%

63

Overheid, defensie

0,00%

0,03%

0,03%

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,81%

0,05%

0,86%

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,29%

0,10%

0,39%

66

Overheid, overige instellingen

1,08%

0,22%

1,30%

67

Werk en (re-)integratie

3,29%

1,19%

4,48%

68

Railbouw

1,13%

0,12%

1,25%

69

Telecommunicatie

0,69%

0,30%

0,99%

Naar boven

Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Kwartaal

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 210,05

€ 1.050,26

€ 4.201,07

€ 4.551,16

€ 13.653,50

€ 54.614,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 210,05

€ 1.050,26

€ 4.201,07

€ 4.551,16

€ 13.653,50

€ 54.614,00

Naar boven

Tabel 12 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 222,91

€ 1.114,57

€ 4.458,28

€ 4.830,10

€ 54.614,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 222,91

€ 1.114,57

€ 4.458,28

€ 4.830,10

€ 54.614,00

Naar boven

Tabel 13 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 237,45

€ 1.187,26

€ 4.749,04

€ 5.144,98

€ 54.614,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 237,45

€ 1.187,26

€ 4.749,04

€ 5.144,98

€ 54.614,00

Naar boven

Tabel 14 Overige bedragen voor 2018

Normbedrag voor

Bedrag

Percentage

Zorgverzekeringswet

  • werkgeversheffing Zvw (zie paragraaf 6.2.1)

--

6,90%

  • bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.2)

--

5,65%

  • zeevarenden (waaronder ook deelvissers) (zie paragraaf 6.2.3)

--

0,00%

Ufo-premie

--

0,78%

Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA

--

0,50%

Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang (zie paragraaf 16.1)

€ 45.000

--

Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8)

€ 544.000

--

Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen inkomstenbelasting van (zie paragraaf 7.3.6)

€ 227

10,00%

Studiekosten (zie paragraaf 20.1.4)

   
  • onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten is maximaal

€ 0,19 per kilometer

--

Vakantiebonnen (zie paragraaf 19.1.2)

   
  • lagere waardering

--

99%

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

   
  • loon werknemer met specifieke deskundigheid

€ 37.296

--

  • loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is

€ 28.350

--

Naar boven

Tabel 15 Normbedragen

Normbedrag voor

 

Bedrag

Percentage

Vrije vergoeding per kilometer

 

€ 0,19

--

Maaltijden

 

€ 3,35

--

Huisvesting en inwoning

Normbedrag per dag

€ 5,55

--

Verhuiskosten

Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten

€ 7.750,00

--

Vrijwilligersregeling

Normbedrag per jaar

€ 1.500,00

--

 

Normbedrag per maand

€ 150,00

--

Ziektekostenregelingen

Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal

€ 27,00

--

Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte

   

1,2%

Naar boven