Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019

In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het 'Handboek Loonheffingen 2019'.

Naar boven

Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie paragraaf 7.3)

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

1

€ 0 t/m € 20.384

36,65%

18,75%

2

€ 20.385 t/m € 34.300

38,10%

20,20%

3

€ 34.301 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

4

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

1

€ 0 t/m € 20.384

18,75%

2

€ 20.385 t/m € 34.817

20,20%

3

€ 34.818 t/m € 68.507

38,10%

4

€ 68.508 of meer

51,75%

Het tarief in de 3e en 4e schijf bestaat volledig uit loonbelasting. Het tarief van de 1e en 2e schijf is als volgt samengesteld:

Schijf

Premiesoort

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

1

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

9,00%

9,00%

totaal

36,65%

18,75%

2

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

10,45%

10,45%

totaal

38,10%

20,20%

Naar boven

Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 2.477

--

Voor belastbaar loon tot en met € 20.384

Afbouw algemene heffingskorting

--

5,147%

Voor belastbaar loon van meer dan € 20.384, maar niet meer dan € 68.507

maximaal

€ 2.477

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting

--

1,754%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.694 of lager is

maximaal

€ 3.399

28,712%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.694

Afbouw arbeidskorting

--

6,000% van loon boven € 34.060

De afbouw is € 3.399 als het loon meer is dan € 90.710.

Jonggehandicaptenkorting

€ 737

--

--

Levensloopverlofkorting

€ 215

--

Per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

Naar boven

Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

 

Bedrag

Percentage

Bijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 1.268

--

Voor belastbaar loon tot en met € 20.384

Afbouw algemene heffingskorting

--

2,633%

Voor belastbaar loon van meer dan € 20.384, maar niet meer dan € 68.507

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

maximaal

€ 1.268

--

Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting

--

0,898%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.694 of lager is

maximaal

€ 1.740

14,689%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.694

Afbouw arbeidskorting

--

3,069% van het loon boven € 34.060

De afbouw is € 1.740 als het loon meer is dan € 90.710.

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

Ouderenkorting

€ 1.596

--

Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 36.783

Afbouw ouderenkorting

--

15%

Voor loon van meer dan € 36.783, maar niet meer dan € 47.423

maximaal

€ 1.596

--

Voor loon van meer dan € 47.423

Alleenstaande-ouderenkorting

€ 429

--

--

Naar boven

Tabel 2c Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 34.060

€ 90.710

€ 3.399 – 6,000% x (inkomen - € 34.060)

€ 90.710

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2d Vermindering van de arbeidskorting (zie hoofdstuk 23) voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Arbeidskorting

€ 34.060

€ 90.710

€ 1.740 – 3,069% x (inkomen - € 34.060)

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

€ 90.710

--

Geen arbeidskorting

Naar boven

Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 20.384

€ 68.507

€ 5,147% x (inkomen - € 20.384)

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

€ 68.507

--

€ 2.477 (geen algemene heffingskorting)

Naar boven

Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw algemene heffingskorting

€ 20.384

€ 68.507

2,633% x (inkomen - € 20.384)

Let op!

Er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.

€ 68.507

--

€ 1.268 (geen algemene heffingskorting)

Naar boven

Tabel 2g Afbouw ouderenkorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder (zie hoofdstuk 23)

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Afbouw ouderenkorting

€ 36.783

€ 47.423

15% van (inkomen - € 36.783)

€ 47.423

--

€ 1.596 (geen ouderenkorting)

Naar boven

Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters (zie paragraaf 16.4 en 16.6)

Voor een

Percentage

Artiest die in Nederland woont

36,65%

Artiest die in het buitenland woont

20,00%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters uit een niet-verdragsland

20,00%

Naar boven

Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden (zie paragraaf 16.2, 16.17, 16.15 en 16.9)

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

36,00%

8,00%

18,00%

0,00%

Naar boven

Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd (zie paragraaf 24.9)

Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in Nederland

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

57,80%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

57,80%

57,80%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50%

61,50%

€ 34.301 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

36,65%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

36,65%

36,65%

€ 20.385 t/m € 34.300

38,10%

38,10%

€ 34.301 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

57,80% wordt

38,20%

36,65% wordt

27,65%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50% wordt

38,20%

38,10% wordt

27,65%

€ 34.301 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

57,80% wordt

9,80%

36,65% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50% wordt

11,60%

38,10% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

56,20%

36,00%

Met loonheffingskorting

8,60%

8,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 5099

57,80%

0,00%

€ 5.100 t/m € 20.384

57,80%

57,80%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50%

61,50%

€ 34.301 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 5.099

36,65%

0,00%

€ 5.100 t/m € 20.384

36,65%

36,65%

€ 20.385 t/m € 34.300

38,10%

38,10%

€ 34.301 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

57,80% wordt

38,20%

36,65% wordt

27,65%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50% wordt

38,20%

38,10% wordt

27,65%

€ 34.301 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

57,80% wordt

9,80%

36,65% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

61,50% wordt

11,60%

38,10% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

56,20%

36,00%

Met loonheffingskorting

8,60%

8,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder (zie paragraaf 24.9)

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen in Nederland

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

23,00%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

23,00%

23,00%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30%

25,30%

€ 34.818 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

18,75%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

18,75%

18,75%

€ 20.385 t/m € 34.817

20,20%

20,20%

€ 34.818 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

10,80%

18,75% wordt

9,75%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30% wordt

10,80%

20,20% wordt

9,75%

€ 34.818 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

9,80%

18,75% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30% wordt

11,60%

20,20% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.514

23,00%

0,00%

€ 3.515 t/m € 20.384

23,00%

23,00%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30%

25,30%

€ 34.818 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.514

18,75%

0,00%

€ 3.515 t/m € 20.384

18,75%

18,75%

€ 20.385 t/m € 34.817

20,20%

20,20%

€ 34.818 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

10,80%

18,75% wordt

9,75%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30% wordt

10,80%

20,20% wordt

9,75%

€ 34.818 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

9,80%

18,75% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.817

25,30% wordt

11,60%

20,20% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later (zie paragraaf 24.9)

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen in Nederland

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

23,00%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

23,00%

23,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30%

25,30%

€ 34.301 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.758

18,75%

0,00%

€ 6.759 t/m € 20.384

18,75%

18,75%

€ 20.385 t/m € 34.300

20,20%

20,20%

€ 34.301 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

10,80%

18,75% wordt

9,75%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30% wordt

10,80%

20,20% wordt

9,75%

€ 34.301 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

9,80%

18,75% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30% wordt

11,60%

20,20% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

Naar boven

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.514

23,00%

0,00%

€ 3.515 t/m € 20.384

23,00%

23,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30%

25,30%

€ 34.301 t/m € 68.507

61,50%

61,50%

€ 68.508 of meer

107,20%

107,20%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting

met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.514

18,75%

0,00%

€ 3.515 t/m € 20.384

18,75%

18,75%

€ 20.385 t/m € 34.300

20,20%

20,20%

€ 34.301 t/m € 68.507

38,10%

38,10%

€ 68.508 of meer

51,75%

51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00 wordt

10,80%

18,75% wordt

9,75%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30% wordt

10,80%

20,20% wordt

9,75%

€ 34.301 of meer

61,50% en hoger wordt

0,00%

38,10% en hoger wordt

0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.384

23,00% wordt

9,80%

18,75% wordt

9,00%

€ 20.385 t/m € 34.300

25,30% wordt

11,60%

20,20% wordt

10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

 

Tabeltarief

Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting

21,90%

18,00%

Met loonheffingskorting

0,00%

0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief

108,30%

Enkelvoudig tarief

52,00%

Naar boven

Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (zie paragraaf 25.1)

 

Bedrag

Percentage

De afdrachtvermindering bedraagt over 1e schijf

€ 350.000

32%

De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt

--

16%

Verhoogd percentage starters over 1e schijf

€ 350.000

40%

Naar boven

Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2019

Leeftijd

Minimumloon per

maand

week

dag

15 jaar

€ 484,75

€ 111,85

€ 22,37

16 jaar

€ 557,45

€ 128,65

€ 25,73

17 jaar

€ 638,25

€ 147,30

€ 29,46

18 jaar

€ 767,50

€ 177,15

€ 35,43

19 jaar

€ 888,70

€ 205,10

€ 41,02

20 jaar

€ 1.131,05

€ 261,05

€ 52,21

21 jaar

€ 1.373,45

€ 316,95

€ 63,39

22 jaar en ouder

€ 1.615,80

€ 372,90

€ 74,58

Naar boven

Tabel 9 Premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 5.2, 5.5 en 5.6)

Soort premie

Percentage werkgever

Premie WW-Awf

3,60%

Basispremie WAO/WIA inclusief 0,5% voor bijdrage kinderopvang

6,96%

Gedifferentieerde premie Whk

variabel per werkgever; zie uw beschikking

Naar boven

Tabel 10 Premie sectorfonds 2019 (zie paragraaf 5.3)

Sectorcode

Code risico-premiegroep

Sector

Premiepercentage

1

01

Agrarisch bedrijf Premiegroep kort

2,58%

 

02

Agrarisch bedrijf Premiegroep lang

0,58%

2

01

Tabakverwerkende industrie

1,23%

3

01

Bouwbedrijf Premiegroep kort

0,00%

 

02

Bouwbedrijf Premiegroep lang

0,00%

4

01

Baggerbedrijf

0,79%

5

01

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,00%

6

01

Timmerindustrie

0,00%

7

01

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,24%

8

01

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,54%

9

03

Grafische industrie

0,51%

10

01

Metaalindustrie

0,11%

11

01

Elektrotechnische industrie

0,38%

12

01

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,29%

13

01

Bakkerijen

0,59%

14

01

Suikerverwerkende industrie

0,97%

15

01

Slagersbedrijven

0,85%

16

01

Slagers overig

0,79%

17

01

Detailhandel en ambachten

1,43%

18

01

Reiniging

0,74%

19

01

Grootwinkelbedrijf

0,59%

20

01

Havenbedrijven

0,59%

21

01

Havenclassificeerders

0,42%

22

01

Binnenscheepvaart

0,76%

23

01

Visserij

0,00%

24

01

Koopvaardij

0,05%

25

01

Vervoer KLM

0,00%

26

01

Vervoer NS

0,48%

27

01

Vervoer posterijen

1,37%

28

01

Taxivervoer

0,35%

29

01

Openbaar vervoer

0,50%

30

01

Besloten busvervoer

0,00%

31

01

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,14%

32

01

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,23%

33

01

Horeca algemeen Premiegroep kort

0,03%

 

02

Horeca algemeen Premiegroep lang

0,03%

34

01

Horeca catering

0,91%

35

01

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,47%

38

01

Banken

2,19%

39

01

Verzekeringswezen

1,93%

40

01

Uitgeverij

2,19%

41

01

Groothandel I

0,69%

42

01

Groothandel II

1,16%

43

01

Zakelijke dienstverlening I

0,40%

44

01

Zakelijke dienstverlening II

0,97%

45

01

Zakelijke dienstverlening III

1,09%

46

01

Zuivelindustrie

0,16%

47

01

Textielindustrie

0,00%

48

01

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,51%

49

01

Chemische industrie

0,56%

50

01

Voedingsindustrie

0,92%

51

01

Algemene industrie

1,46%

52

 

Uitzendbedrijven

 
 

07

Detachering

1,90%

 

08

Intermediaire diensten

1,90%

 

09

Uitzendbureau IB en IIB

2,33%

 

10

Uitzendbedrijven IA

2,56%

 

11

Uitzendbedrijven IIA

2,69%

53

01

Bewakingsondernemingen

0,76%

54

01

Culturele instellingen Premiegroep kort

3,95%

 

02

Culturele instellingen Premiegroep lang

0,87%

55

01

Overige takken van bedrijf en beroep

0,71%

56

01

Schildersbedrijf Premiegroep kort

3,17%

 

02

Schildersbedrijf Premiegroep lang

0,71%

57

01

Stukadoorsbedrijf

0,20%

58

01

Dakdekkersbedrijf

0,00%

59

01

Mortelbedrijf

0,41%

60

01

Steenhouwersbedrijf

0,00%

61

01

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,04%

62

01

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,04%

63

01

Overheid, defensie

0,04%

64

01

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,04%

 

02

Gemeenten, vervangende sectorpremie

0,77%

65

01

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,04%

66

01

Overheid, overige instellingen

0,04%

 

02

Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie

0,77%

67

01

Werk en (re-)integratie

1,25%

68

01

Railbouw

0,64%

69

01

Telecommunicatie

1,54%

Naar boven

Tabel 10a Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2019 (zie paragraaf 5.6)

Sectorcode

Sector

WGA

ZW-flex

Totaal

1

Agrarisch bedrijf

0,59%

0,27%

0,86%

2

Tabakverwerkende industrie

0,93%

0,20%

1,13%

3

Bouwbedrijf

0,86%

0,24%

1,10%

4

Baggerbedrijf

0,52%

0,09%

0,61%

5

Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,79%

0,27%

1,06%

6

Timmerindustrie

0,65%

0,18%

0,83%

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,74%

0,28%

1,02%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,79%

0,24%

1,03%

9

Grafische industrie

0,61%

0,26%

0,87%

10

Metaalindustrie

0,49%

0,28%

0,77%

11

Elektrotechnische industrie

0,29%

0,72%

1,01%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,73%

0,34%

1,07%

13

Bakkerijen

1,20%

0,39%

1,59%

14

Suikerverwerkende industrie

1,15%

0,37%

1,52%

15

Slagersbedrijven

1,32%

0,34%

1,66%

16

Slagers overig

0,86%

0,54%

1,40%

17

Detailhandel en ambachten

0,82%

0,44%

1, 26%

18

Reiniging

2,12%

0,71%

2,83%

19

Grootwinkelbedrijf

0,83%

0,39%

1,22%

20

Havenbedrijven

0,59%

0,99%

1,58%

21

Havenclassificeerders

0,88%

0,55%

1,43%

22

Binnenscheepvaart

0,64%

0,39%

1,03%

23

Visserij

0,61%

0,69%

1,30%

24

Koopvaardij

0,41%

0,46%

0,87%

25

Vervoer KLM

1,53%

0,68%

2,21%

26

Vervoer NS

0,84%

0,68%

1,52%

27

Vervoer posterijen

0,81%

0,84%

1,65%

28

Taxivervoer

2,15%

1,09%

3,24%

29

Openbaar vervoer

0,86%

1,25%

2,11%

30

Besloten busvervoer

0,99%

0,70%

1,69%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,48%

0,77%

1,25%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,76%

0,63%

1,39%

33

Horeca algemeen

0,67%

0,56%

1,23%

34

Horeca catering

1,22%

0,62%

1,84%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,80%

0,33%

1,13%

38

Banken

0,39%

0,16%

0,55%

39

Verzekeringswezen

0,48%

0,11%

0,59%

40

Uitgeverij

0,77%

0,28%

1,05%

41

Groothandel I

0,54%

0,27%

0,81%

42

Groothandel II

0,61%

0,27%

0,88%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,50%

0,14%

0,64%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,34%

0,28%

0,62%

45

Zakelijke dienstverlening III

0,56%

0,50%

1,06%

46

Zuivelindustrie

0,51%

0,66%

1,17%

47

Textielindustrie

0,64%

0,05%

0,69%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,08%

0,34%

1,42%

49

Chemische industrie

0,85%

0,24%

1,09%

50

Voedingsindustrie

0,70%

0,45%

1,15%

51

Algemene industrie

0,57%

0,92%

1, 49%

52

Uitzendbedrijven

1,15%

4,85%

6,00%

53

Bewakingsondernemingen

1,26%

0,96%

2,22%

54

Culturele instellingen

0,62%

0,35%

0,97%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,94%

043%

1,37%

56

Schildersbedrijf

1,82%

0,22%

2,04%

57

Stukadoorsbedrijf

1,79%

0,34%

2,13%

58

Dakdekkersbedrijf

1,81%

0,52%

2,33%

59

Mortelbedrijf

0,98%

0,06%

1,04%

60

Steenhouwersbedrijf

1,79%

0,34%

2,13%

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,94%

0,10%

1,04%

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

1,02%

0,01%

1,03%

63

Overheid, defensie

0,00%

0,04%

0,04%

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,82%

0,04%

0,86%

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,30%

0,04%

0,34%

66

Overheid, overige instellingen

1,60%

0,15%

1,75%

67

Werk en (re-)integratie

3,31%

1,30%

4,61%

68

Railbouw

0,83%

0,14%

0,97%

69

Telecommunicatie

0,75%

0,30%

1,05%

Naar boven

Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Kwartaal

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 215,10

€ 1.075,51

€ 4.302,07

€ 4.660,58

€ 13.981,75

€ 55.927,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 215,10

€ 1.075,51

€ 4.302,07

€ 4.660,58

€ 13.981,75

€ 55.927,00

Naar boven

Tabel 12 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Kwartaal

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 228,27

€ 1.141,36

€ 4.565,46

€ 4.946,22

€ 14.838,68

€ 55.927,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 228,27

€ 1.141,36

€ 4.565,46

€ 4.946,22

€ 14.838,68

€ 55.927,00

Naar boven

Tabel 13 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar (zie paragraaf 5.7.1, 6.2.1 en 6.2.2)

 

Dag

Week

4 weken

Maand

Kwartaal

Jaar

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen

€ 243,16

€ 1.215,80

€ 4.863,21

€ 5.268,67

€ 15.807,51

€ 55.927,00

Maximumbijdrageloon Zvw

€ 243,16

€ 1.215,80

€ 4.863,21

€ 5.268,67

€ 15.807,51

€ 55.927,00

Naar boven

Tabel 14 Overige bedragen voor 2019

Normbedrag voor

Bedrag

Percentage

Zorgverzekeringswet

  • werkgeversheffing Zvw (zie paragraaf 6.2.1)

--

6,95%

  • bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.2)

--

5,70%

  • zeevarenden (waaronder ook deelvissers) (zie paragraaf 6.2.3)

--

0,00%

Ufo-premie

--

0,78%

Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA

--

0,50%

Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang (zie paragraaf 16.1)

€ 45.000

--

Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8)

€ 551.000

--

Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen inkomstenbelasting van (zie paragraaf 7.3.6)

€ 227

10,00%

Studiekosten (zie paragraaf 20.1.4)

   
  • onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten is maximaal

€ 0,19 per kilometer

--

Vakantiebonnen (zie paragraaf 19.1.2)

   
  • lagere waardering

--

99%

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

   
  • loon werknemer met specifieke deskundigheid

€ 37.743

--

  • loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is

€ 28.690

--

Naar boven

Tabel 15 Normbedragen

Normbedrag voor

 

Bedrag

Percentage

Vrije vergoeding per kilometer

 

€ 0,19

--

Maaltijden

 

€ 3,35

--

Huisvesting en inwoning

Normbedrag per dag

€ 5,55

--

Verhuiskosten

Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten

€ 7.750,00

--

Vrijwilligersregeling

Normbedrag per jaar

€ 1.700,00

--

 

Normbedrag per maand

€ 170,00

--

Ziektekostenregelingen

Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal

€ 27,00

--

Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte

   

1,2%

Naar boven