Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

7 Teruggaaf bij inslag in een IVV

7.1 Wanneer teruggaaf

Teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden verleend als alcoholvrije dranken binnen een IVV zijn gebracht die daarvoor als zodanig is aangewezen (WVAD, artikel 33, lid 1, letter d).

Door deze teruggaaf wordt voorkomen dat alcoholvrije dranken tweemaal aan belastingheffing worden onderworpen. Er wordt immers opnieuw verbruiksbelasting verschuldigd bij de uitslag van dat product uit die IVV.

De vergunninghouder van de IVV waarnaar de alcoholvrije dranken zijn overgebracht, moet deze overbrenging in zijn administratie aantekenen (UBVAD, artikel 23, lid 1).

Naar boven

7.2 Verzoek teruggaaf verbruiksbelasting

Het verzoek om teruggaaf (zie paragraaf 2.2) wordt gedaan uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin de alcoholvrije dranken hun bestemming hebben bereikt (URVAD, artikel 22).

Dit verzoek om teruggaaf doet u op de volgende manier.

Voor inslag in uw inrichting voor alcoholvrije dranken kiest u in het portaal ‘Mijn Douane’ de teruggaafreden ‘Inslag in een inrichting voor alcoholvrije dranken waarvoor al verbruiksbelasting is betaald’.

De vergunninghouder van de inrichting voor alcoholvrije dranken heeft alleen recht op teruggaaf als er bewijs is dat de verbruiksbelasting eerder aan de Douane is betaald. Een factuur is niet voldoende. Deze bewijzen moeten worden bewaard in de administratie. De Douane kan hierop controleren en de bewijzen opvragen.

Naar boven